Soğutma Tekniği

Klima Soğutma İhtiyacı Hesaplaması

Klima ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Klima hesaplaması önemli bir konu olup her bölge, her ilçe için, her ev için farklı olmaktadır. Doğru yapacağınız bir klima hesabı ile ihtiyacınız olan klimayı tam gerektiği kapasitede alabilirsiniz.

Klima hesabını yanlış yapmanız durumunda ihtiyacınızdan farklı bir kapasitede, gereğinden büyük veya gereğinden küçük ürün alabilirsiniz. Eğer gereğinden büyük alırsanız, soğutma miktarı çok fazla olacağı için aşırı hızlı soğutma sağlayacak ve konforsuzluk yaratacak ayrıca çok düşük verimde çalışacaktır. Gereğinden küçük alınması durumunda ise oda istenildiği gibi soğutulamayacak ve klima sürekli çalışacak, gereğinden fazla enerji tüketimi olacaktır.

Pratik Klima Hesabı

Klima hesabının detaylarına girmek istemiyorsanız sizler için Online Klima Hesabı formu oluşturduk. Online klima hesabı formunu kullanarak ihtiyacını olan soğutma kapasitesini hesaplayabilirsiniz.

Klimaların soğutma değerini ifade eden birim, kısaltılmış hali BTU olan British Thermal Unit’tir. Watt ve Joule arasında direk ilişki kurulabilen bu birim soğutma gücü için özellikle kullanılmaktadır.

Soğutulacak odanın özellikleri, soğutma için gereken BTU değerini vermektedir. Aşağıda bir odayı soğutmak için verilmesi gereken BTU değerinin, odanın özelliklerinden nasıl etkilendiğini görebileceksiniz.

Oda Alanının BTU Etkisi

Odaların alanı ne kadar büyük ise gerekli soğutma miktarı da o kadar büyük olmaktadır. Soğutma hesaplamalarında bölgelere göre oda alanlarının ihityacı olan soğutma yükü hesaplanır.

BTUalan= Genişlik (m) x Uzunluk (m) x 385

385 sayısı bölge katsayıdır. Yukarıdaki formülde örnek olarak Türkiye’nin Marmara bölgesi alınmıştır. Diğer Bölgeler için;

Bölgelere Göre Soğutma Hesabı Katsayıları

  • Akdeniz : 445
  • Doğu Anadolu : 308
  • Ege : 423
  • Güney Doğu Anadolu : 462
  • İç Anadolu : 346
  • Karadeniz : 385
  • Marmara : 385

Pencerelerin BTU Etkisi

Pencereler ısı iletim katsayısı yüksek olup güneş ışınlarını doğrudan içeri alan yapı bileşenidir. Güneşin ısıtıcı etkisi oda içerisine girmekte ve odayı ısıtmaktadır. Oluşan ısıyı soğutmak için ekstra enerji gerekmektedir. Bu nedenle soğutma miktarı hesaplamalarına pencere etkisi dahil edilmektedir.

Hesaplama yapacağınız mahal / oda cephelerinde Pencere yoksa hesaplamalara pencere etkisi dahil edilmez.

Pencerelerde panjur yok ise pencere etkisi ile çıkan sonucu 1,5 ile çarpmalısınız.

BTUgüney= Güneye Bakan Pencere Alanı x Pencere Sayısı x 870

BTUkuzey= Kuzeye Bakan Pencere Alanı x Pencere Sayısı x 165

BTUpencere= BTUgüney + BTUkuzey

Pencere etkisi güneşin doğrudan geldiği Güney yönüne bakan cephelerde en fazladır. (Türkiye kuzey yarım kürede olduğu için) Doğu ve Batıya bakan pencerelerden gelen yükler ihmal edilebilir.

Odayı paylaşan kişi sayısı

İnsanlar ısı yayan varlıklardır. Ortalama olarak bir kişi saatte 400 BTU’luk ısı yaymaktadır. Soğutma hesaplarında odada bulunan kişi sayısı kadar soğutma ihtiyacı dahil edilmelidir.

BTUinsan= Kişi Sayısı x 400

Aletler ve aydınlatma araçlarının ürettiği ısı miktarı… (Watt Toplamı)

Odada bulunan aletler (yazıcı, televizyon, bilgisayar vb.) ısı yayan cihazlardır. Bunlardan yayılan ısının soğutulması için soğutma hesabına aletlerden gelen ısı kazancı dahil edilmelidir.

Aydınlatmalar giderek gelişmekte olup LED teknolojisi ile yaydıkları ısı epey düşmüş olsa da aydınlatmadan gelen ısı miktarını hesaba katmak gerekmektedir.

BTUalet= Aletlerin Enerjisi x 3,5

BTUaydınlatma= Aydınlatma Enerjisi x 4,25

Genel Soğutma İhtiyacı

Yukarıda pratik hesaplamaları verilen alan, pencere, insan, alet ve aydınlatmalardan gelen ısılar toplandığında odanın (mahalin) toplam soğutma yükü ortaya çıkmaktadır.

BTUoda = BTUalan + BTUpencere + BTUinsan + BTUalet + BTUaydınlatma

Odanın soğutma yükünü (soğutma ihtiyacını) hesapladıktan sonra bu miktarında altın klima seçmemeniz gerekmektedir. Bu değerin altında alacağınız ürünler düşük kapasitede olacak olup ihtiyacını için yetersiz kalacak, bu değerin çok üzerindeki ürünler ise ihtiyacınız için aşırı büyük olacaktır.

Klima Soğutma Hesabı
Klima Soğutma Hesabı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Muhendisiz.Net web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.