Mühendislik

2021 Enerji Yöneticisi Sınavı

2021 Enerji Yöneticisi Sınavı pandemi nedeniyle uzun zamandır yapılamıyordu. Pandemi koşullarının azalması ve aşılamanın artması ile 2 Ekim 2021 saat 14:00’da Enerji yöneticisi ve etüt – proje sınavları yüz yüze olarak gerçekleştirildi.

27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” ve “Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” hükümleri uyarınca hükümleri uyarınca, enerji yöneticisi ve/veya etüt-proje eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için Bakanlığımız tarafından 02 Ekim 2021 Cumartesi Günü düzenlenecek olan SINAV tarih ve yerleri aşağıda verilmektedir.

2022 Enerji Yöneticisi Sınavı Bilgilendirme Metni için TIKLAYINIZ.

02 Ekim 2021 Cumartesi Günü Ankara ili Gazi Üniversitesinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi ve Sınava Girecekleri Yerler (Liste)

02 Ekim 2021 Cumartesi Günü İstanbul ili Yıldız Teknik Üniversitesinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi ve Sınava Girecekleri Yerler (Liste)

02 Ekim 2021 Cumartesi Günü Osmaniye ili Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinde Yapılacak Olan Enerji Yöneticisi ve Bina/Sanayi Etüt Proje Sınavına Girmeye Hak Kazananların Listesi ve Sınava Girecekleri Yerler (Liste)

2021 Enerji Yöneticisi Sınavı Tarihi ve Başlama Saati :

2021 Enerji Yöneticisi Sınavı 02 Ekim 2021 Cumartesi Günü Saat 14:00’de yüz yüze olarak üç sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınav Yerleri :

ANKARA İSTANBUL OSMANİYE
Gazi Üniversitesi

Fen Fakültesi Teknik Okullar

Emniyet Mahallesi Bandırma Caddesi No: 6/10 06500 Yenimahalle/ANKARA

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

Fen Edebiyat Fakültesi

Çifte Havuzlar Mah. Eski Londra Asfaltı Cad. N:181 Pk. 34220 Esenler/İSTANBUL

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Binası

E Blok Doğu Girişi

Karacaoğlan Yerleşkesi 80000

OSMANİYE

AÇIKLAMA :

–  İçişleri Bakanlığının Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi kapsamında toplu etkinlikler için alınan yeni önlemler sınav içinde uygulanacak olup, HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılacaktır.

–  Sınav başlangıcından en az bir saat önce sınav yerinde bulunmanız gerekmektedir. Sınav süresince maske kullanımı zorunludur.

ENERJİ YÖNETİCİSİ ve ETÜT- PROJE EĞİTİMLERİ SERTİFİKALANDIRMA SINAV KILAVUZU

 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Tanımlar ve kısaltmalar

Bu Kılavuzun uygulanmasında;

 1. Yönetmelik: 27/10/2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliği”,
 2. Usul ve Esaslar:“Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”,
 3. EVÇED; Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını

İfade eder.

1.2. Bu Kılavuz, Yönetmelik ve Usul ve Esaslar’ın hükümlerine göre düzenlenmiştir.

1.3. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Usul ve Esaslar’ın 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince “Enerji Yöneticisi” ve/veya “Etüt-Proje” eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin EVÇED tarafından yapılan veya yaptırılan “merkezi sınavlara” girmesi ve sınav sonucunda başarılı olması şarttır. Tebliğin yürürlüğe girmesinden sonra düzenlenen eğitimlere katılanlar için yapılacak merkezi sınavlar; “Bina Etüt-Proje Sertifikası”, “Sanayi Etüt-Proje Sertifikası” ve  “Enerji Yöneticisi Sertifikası” için ayrı ayrı düzenlenir.

1.4. Yönetmelik ile Usul ve Esaslar gereğince her yıl Nisan ve Ekim aylarında, enerji yöneticisi ve bina ve sanayi sektörlerine yönelik ayrı ayrı olmak üzere etüt-proje eğitim programlarına katılanlar için yapılacak merkezi sınav tarihleri ve her türlü açıklama Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfası duyurular bölümünde yapılır. EVÇED ilan edilen sınav tarihlerinde, sınav giriş ücretlerinde ve sınav yerlerinde değişiklik yapabilir, ihtiyaç görmesi halinde bunlara ek sınavlar açabilir.

Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfasındaki duyurular, adaylara tebliğ hükmündedir.

1.5. Bu sınavlarda yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

1.6. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan kişilerin ödedikleri ücretler geri verilmez. Kişilerden alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.7. Sınava girecek kişiler beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınav ve/veya sınavlardan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.8. Sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için sınava giren kişinin bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların, sınav sonuçlarından doğan hakları iptal edilecektir.

1.9. Sınava girme hakkı olmadığı hâlde, sınava girip 70 puan ve üzerinde almak, enerji yöneticisi veya etüt-proje sertifikası alma hakkını doğurmaz.

1.10. Sınavlara girmek için başvuruda bulunmuş ve/veya sınava girmiş olan kişiler başvurularından sonra veya sınavdan sonra EVÇED’e yapacakları bütün yazışmalarda, Ek-1’de yer alan “Dilekçe Örneği”ni kullanmak zorundadır. Dilekçenin işleme konulabilmesi için kişinin, ne istediğini açıkça belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.

 1. BAŞVURU

2.1 BAŞVURU KOŞULLARI

2.1.1. Enerji yöneticisi sertifikası için düzenlenen merkezi sınava;

 • EVÇED, EVÇED tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler ile meslek odaları veya bu kurum veya kuruluşlarca yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri (EVD) tarafından düzenlenen Enerji Yöneticisi Eğitimi’nin her bir modülünün en az yüzde sekseni kadar kısmına katılım sağlayan,
 • Mühendislik alanında veya teknik eğitim fakültelerinin makine, mekatronik, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler

başvurabilir.

2.1.2. Etüt-proje sertifikası için bina ve sanayi sektörlerine yönelik olarak düzenlenen merkezi sınavlara;

 • EVÇED veya EVÇED tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler ile meslek odaları tarafından düzenlenen etüt-proje eğitiminin birinci, ikinci ve üçüncü eğitim modüllerine katılarak her bir modülün az yüzde sekseni kadar kısmına katılım sağlayan,
 • Enerji yöneticisi sertifikası sahibi olanlardan üçüncü eğitim modülüne katılarak yüzde sekseni kadar kısmına katılım sağlayan,
 • Eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla on iki ay içerisinde, sanayi ve/veya bina sektöründe etüt ve proje çalışması yapan ve çalışma sonucu hazırladığı etüt raporu ve proje çalışmalarının her birinden toplam yüz puan üzerinden elli puan ve üzerinde alıp başarılı olan,
 • Mühendislik alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler

başvurabilir.

2.1.3. Enerji Yöneticisi, Etüt-proje eğitimlerine katılmış ve merkezi sınava katılım için gerekli yükümlükleri yerine getirmiş kişiler sahip oldukları iki kez sınava girme haklarını, eğitimin tamamlanmasını takip eden 24 ay içerisinde kullanmaları gerekir.

2.1.4. Usul ve Esaslar’ın yayınlanma tarihi olan 24/03/2020 tarihinden önce Enerji Yöneticisi ve Etüt-proje eğitimlere katılmış ve merkezi sınava katılım için gerekli yükümlükleri yerine getirmiş; ancak eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olamamış ve bir kez daha sınava girme hakkını kullanamamış veya sınav hakkını hiç kullanamamış olan kişiler, sınav haklarını 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak olan merkezi sınavlarda kullanmaları gerekir. 31/12/2021 tarihine kadar yapılacak olan sınavlara katılmamaları ve başarısız olmaları durumunda eğitim tekrarı yapılır. Merkezi sınavda başarılı olmaları koşuluyla, ilgili kişilere bu usul ve esaslarında belirlenen şartlarda sertifikası verilir.

2.2. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Bu kılavuzun “2.1. BAŞVURU KOŞULLARI” bölümünde belirtilen şartları sağlamak suretiyle sınavlara katılmak isteyen kişilerin, Ek-2’de yer alan ve Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfası duyurular bölümünde internet sayfasından temin edebilecekleri “Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve ekinde istenen belgelerle birlikte, başvuru süresi içinde EVÇED’e müracaat etmesi şarttır.

Sınav tarihleri ve sınavlara son başvuru tarihleri Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfasında duyurulacaktır. EVÇED söz konusu internet sayfaları üzerinden ilan etmek suretiyle sınav ve başvuru tarihlerinde değişiklik yapabilir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra yapılan veya EVÇED’e ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. EVÇED’e faksla ulaştırılan “Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve ekinde istenen belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

2.3. MERKEZİ SINAV KAYIT FORMU

“Merkezi Sınav Kayıt Formu” ekinde istenen belgeler;

 • Bakanlığımıza ait enerji.gov.tr internet sayfasında ilan edilen, içinde bulunulan cari yıl için belirlenen “Sınav Ücreti”nin aşağıda verilen banka hesap numarasına yatırıldığına dair Dekont,
BANKA BİLGİLERİ

Hesap ismi (Alıcı)   :   Enerji Bakanlığı

Merkez Saymanlık Müdürlüğü

Şube adı                  :   T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi

Hesap No                 :   TR 57 0000 1001 0000 0350 1540 15

Açıklama                  :    Açıklamaya “EVÇED – SINAV ÜCRETİ”

                                        ifadesi mutlaka yazılmalıdır.

 • “Uygulamalı Eğitim Yükümlülüğünün Yerine Getirildiğine Dair Yazı”:
Not: Uygulamalı eğitim programını düzenleyen üniversite, meslek odası veya şirketten alınmış;

o   “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” için her bir modülünün en az yüzde sekseni kadar kısmına devam edildiğini,

o   “Etüt-Proje Eğitimleri” için her bir modülün az yüzde seksenine ve enerji yöneticisi sertifikası sahibi olanlar için ise üçüncü eğitim modülünün en az yüzde sekseni kadar kısmına devam edildiğini,

o   Hangi sektörde ve hangi konuda etüt ve proje çalışması yapıldığını,

o   Etüt ve proje çalışmasını yaptıran rehber eğiticinin adı soyadı da belirtilmek suretiyle rehber eğitici tarafından etüt ve proje çalışmasının başarılı bulunduğunu ve başarı puanını

beyan eden onaylı belgeler bu Sınav Kayıt Formu ile birlikte sunulur.

Söz konusu belgede onaylayanın adı, soyadı, unvanı ve imzası ile eğitim programını düzenleyen üniversite, meslek odası veya şirketin kaşesi veya mührü bulunmalıdır.

“Merkezi Sınav Kayıt Formu”, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması sınava girmek isteyen kişinin sorumluluğundadır.

Form;

 • Bilgisayar ortamında veya mavi renkli dolma kalem ya da tükenmez kalemle doldurulacaktır ve sınava girmek isteyen kişi tarafından imzalanacaktır.
 • “T.C. Kimlik Numarası” ile ilgili bilgi alanına 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarası yazılacaktır,
 • “Mezun Olduğu Okul ve Bölüm” kısaltma yapılmadan yazılacaktır,
 • “Eğitim Aldığı Kurum”un açık adı ve unvanı yazılacaktır.
 • “Eğitim Dönemi”ne Uygulamalı eğitimin başlangıç ve bitiş tarihleri yazılacaktır.
 • “Eğitim Devam Durumu”na ders saati cinsinden devam süresi yazılacaktır
 • “Etüt ve Proje Konusu” bölümüne “Etüt-Proje Sertifikası” için Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik olarak düzenlenen merkezi sınavlara katılmak isteyen kişiler tarafından eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla on iki ay içerisinde, sanayi ve/veya bina sektöründe yapmış oldukları etüt ve proje konuları yazılacaktır. “Enerji Yöneticisi sertifikası” için sınava girmek isteyen kişiler bu bölümü boş bırakacaktır.
 • “Etüt-Proje Rehber Eğiticisi” bölümüne “Etüt-Proje Sertifikası” için Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik olarak düzenlenen merkezi sınavlara katılmak isteyen kişiler tarafından eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla on iki ay içerisinde, sanayi ve/veya bina sektöründe yapmış oldukları etüt ve proje çalışmalarında rehberlik eden eğiticinin ismi yazılacaktır. “Enerji Yöneticisi sertifikası” için sınava girmek isteyen kişiler bu bölümü boş bırakacaktır.
 • “Etüt ve Proje Başarı Notu” bölümüne “Etüt-Proje Sertifikası” için Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik olarak düzenlenen merkezi sınavlara katılmak isteyen kişiler tarafından eğitimin tamamlanmasını takip eden en fazla üç ay içerisinde, sanayi ve/veya bina sektöründe yapmış oldukları etüt ve proje çalışmalarının rehber eğitici veya eğitimi düzenleyen kurum tarafından görevlendirilmiş bir komisyon tarafından yüz puan üzerinden yapılan değerlendirme notu yazılacaktır. “Enerji Yöneticisi sertifikası” için sınava girmek isteyen kişiler bu bölümü boş bırakacaktır.
 • “Enerji Yöneticisi Sertifika No” bölümüne fark sınavlarına girecek olanlar, sahip oldukları mevcut Enerji Yöneticisi Sertifikası numarasını yazacaktır.
 • “Katılmak İstenen Sınav” bölümünde yer alan “Etüt-Proje” kısmına Etüt-Proje Sertifikası” için Bina ve Sanayi sektörlerine yönelik olarak düzenlenen merkezi sınavlara katılmak isteyen kişiler tarafından, ek olarak parantez içinde girmek istenilen Sanayi veya Bina Sektörü sınavlarından biri “(SANAYİ)” veya “(BİNA)” şeklinde yazılacaktır.

 “Merkezi Sınav Kayıt Formu”ndaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından sınava girmek isteyen kişi sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden kişinin yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Kişinin, yazdığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, kişinin sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

2.4. MERKEZİ SINAV KAYIT FORMU’NUN EVÇED’E ULAŞTIRILMASI

Sınava girmek isteyenlerin, bu kılavuzun “2.4 MERKEZİ SINAV KAYIT FORMU” bölümünde belirtilen şartları sağlayacak şekilde doldurdukları “Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve ekinde istenen belgelerin asıllarını EVÇED’e elden, posta veya kargo yollarından biriyle, Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfasında belirtilen başvuru süresi içerisinde ulaştırmaları şarttır. EVÇED’e faksla ulaştırılan “Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve ekinde istenen belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır.

2.5. BAŞVURU TAMAMLANDIKTAN SONRA KİŞİNİN BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEKLERİ

Başvuru tamamlandıktan sonra kişinin  “Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve eklerinde yer alan bilgilerinde değişiklik isteği olması durumunda, Ek-1’de yer alan “Dilekçe Örneği”ni kullanarak Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr internet sayfasında belirtilen başvuru süresi içerisinde EVÇED’e başvurulmalıdır.

2.6. SINAVA GİRMESİ UYGUN BULUNANLARIN İNTERNETTEN YAYINLANMASI

“Merkezi Sınav Kayıt Formu” ve ekinde istenen belgelerlerle EVÇED’e yapılan başvurular EVÇED tarafından incelendikten ve kontrol edildikten sonra sınava girmesi uygun bulunanlar ve atandıkları sınav salonu Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr duyurular bölümü internet sayfasında ilan edilecektir. Sınavlara girmesi uygun bulunanlar sınava sadece atandıkları sınav yerlerinde girebileceklerdir.

 1. SINAV

3.1. SINAVLAR ve SÜRELERİ

 • Sınavlar Bakanlığımıza ait enerji.gov.tr duyurular bölümü internet sayfasında ilan edilen tarih, saat ve yerlerde olmak üzere sınav türlerine bağlı olarak farklı oturumlarda yapılacaktır.
 • Her bir sınavda sınav türlerine bağlı olarak bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır.
 • Sınavlar Tablo 1’de verilen sürelerde uygulanacaktır.
 • Sınavlarda, Tablo 1’de sayıları ve Tablo 2’de ağırlıkları verilen dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.

 TABLO 1

Sınavlar Sertifika Tipi Soru sayısı

(adet)

Süresi

(dakika)

Merkezi Sınav-1 Enerji Yöneticisi Sertifikası 100 120
Merkezi Sınav-2 Bina Etüt-Proje Sertifikası 100 120
Merkezi Sınav-3 Sanayi Etüt-Proje Sertifikası 100 120

 TABLO 2

2021 Enerji Yöneticisi Sınavı
2021 Enerji Yöneticisi Sınavı

Bakanlığımıza ait enerji.gov.tr duyurular bölümü internet sayfasında ilan edilerek sınava girmesi uygun bulunanlar salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, atandıkları sınav salonunun önünde sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmalıdırlar. Sınavlara girmesi uygun bulunanlar sınava sadece atandıkları sınav yerlerinde girebileceklerdir.3.2. SINAVA GİRECEKLERİN SINAVLARA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER ile SINAVDA KULLANILACAK ARAÇ ve GEREÇLER

 • Sınavlarda hesap makinesi kullanmak serbesttir.
 • Sınavlarda cevap kağıdını doldururken kurşun kalem kullanılacaktır.
 • Sınava girecekler sınavda kullanacakları kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve hesap makinesini yanlarında getireceklerdir. Sınav esnasında sınav araç ve gereçlerinin alışverişi söz konusu olmayacaktır.
 • Sınava girişte, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi TC kimlik numarası bulunan özel kimlik belgelerinden birisi ibraz edilmelidir. Kurum veya kuruluşlar tarafından hazırlanmış olan kimlik belgeleri geçerli değildir.

 3.3. SINAVIN UYGULANMASI

 • Sınavın başlamasını takip eden ilk onbeş dakikadan sonra hiç kimse sınava alınmaz.
 • Sınav esnasında, sınav soruları ile ilgili soru sorulamaz.
 • Sınavda cep telefonları kapalı konuma alınacaktır. Sınav sırasının üzerinde cep telefonu bulundurulmayacaktır. Sınav sırasının üzerinde hesap makinesi haricinde herhangi bir cihaz bulundurulmayacaktır.
 • Kablosuz iletişim sağlayan, bluetooth vb. cihazlar ile kulaklıklı cihazlar, her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar sınav süresince kullanılmayacak ve sınav sırası üzerinde bulundurulmayacaktır.
 • Sınavda kopya çeken, kopya veren veya teşebbüs eden olması halinde, bu durum tutanak ile tespit edilir. Bu şekilde tespit edilen kişi sınavda başarısız kabul edilir.
 • Sınava giren kişiler nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport gibi TC kimlik numarası bulunan özel kimlik belgelerinden birini sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların kimlik kontrollerini tek tek yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacaktır.
 • Sınava giren kişiler kendilerine verilen soru kitapçıklarında ve cevap kâğıtlarında yer alan sayfaların baskısını, sayfa ve soru sayısını, eksik sayfa veya okunmayan soru olup olmadığını hızlıca kontrol ettikten sonra;
  • soru kitapçığının kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası bilgilerini ve
  • cevap kâğıdının başlık kısmındaki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve soru kitapçığı grubu bilgilerini dolduracaklardır.
 • Sınava girenler, soru kâğıdında eksik sayfa veya okunmayan soru olup olmadığını kontrol eder, sınava girenler tarafından eksiklik veya aykırılık tespit edilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları sınav görevlileri tarafından değiştirilir.
 • Sınav sırasında adayların, tuvalet ihtiyacı, rahatsızlanmak ve benzeri mücbir sebeplerden dolayı kısa bir süre için sınav salonundan çıkmalarını gerektiren bir husus olması durumunda, salon görevlilerine bildirilmesi şartıyla söz konusu ihtiyaçlarını gidermelerine izin verilecektir.
 • İlgili sınav için verilen cevaplama süresi sonunda soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları toplanacak ve salon görevlileri tarafından koruma altına alınarak hemen paketlenecektir.

3.4. SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Sınava girenler sınav binalarında sınav süresince,

 • cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. cihazları kullanmaları,
 • cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazları kullanmaları,
 • konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
 • birbirlerine kalem, silgi ve hesap makinası vb. şeyler alıp vermeleri,
 • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır.

Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav kurallarına uymak sınava girenlerin temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan kişilerin sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Bu gibi davranışta bulunanların kimlik bilgileri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle adayların, kopya girişiminde bulunmamaları ve başkalarının kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde saklamaları gerekir.

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası bilgilerini ve soru kitapçığı grubu bilgileri kontrol edilerek salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Görevliler herhangi birini almayı unutursa sınava giren kişi, derhâl gerekli uyarıda bulunarak cevap kâğıdı ile soru kitapçığının eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.

Sınav evrakı paketi, sınav komisyonu tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Bu inceleme sırasında soru kitapçığı veya cevap kâğıdı eksik çıkan kişinin sınavı geçersiz sayılır.

 3.5. SINAVDA KULLANILACAK SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI

3.5.1 SORU KİTAPÇIĞI

Her bir sınav için ayrı bir soru kitapçığı kullanılacaktır.

Soru Kitapçıklarında “Kapak Sayfası” bulunacaktır. Bu kapak sayfasında;

 • “Sınavın Adı”, “Sınav Salon Adı/No”, ve “Soru Kitapçığı Grubu” yazılacaktır.
 • Sınava giren kişiler tarafından “Adı”, “Soyadı” ve “T.C. Kimlik Numarası” bilgilerinin yazılacağı bölüm bulunacaktır.
 • Soru kitapçığındaki soru sayısı, sınav süresi, sınav uygulaması ve uyulması gereken kuralların yer aldığı “Genel Açıklama” bölümü bulunacaktır.

 3.5.2 CEVAP KÂĞIDI ve DOLDURULMASI

 • Her bir sınav için ayrı bir cevap kâğıdı kullanılacak ve sınava giren kişiler cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
 • Cevap kâğıdının başlık kısmında sınava giren kişiler tarafından “Adı”, “Soyadı”, “T.C. Kimlik Numarası” ve “Soru Kitapçığı Grubu” bilgilerinin yazılacağı bölüm bulunacaktır.
 • Sınava giren kişiler cevap kâğıdının başlık kısmındaki “Adı”, “Soyadı”, “T.C. Kimlik Numarası” ve “Soru Kitapçığı Grubu” bilgilerini dolduracaklardır. “Soru Kitapçığı Grubu”na kitapçığın grubu yazılmayan veya yanlış yazılan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru olarak yapılmasının sorumluluğu sınava giren kişiye
 • Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için dört farklı seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnız biri sorunun doğru cevabıdır ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecektir. Cevaplar, cevap kâğıdına işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmayacaktır.
 • Cevaplar işaretlenirken cevap yerinin dışarıya taşırılmadan tam olarak karalanıp doldurulması gerekmektedir. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.
 • Bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir şekilde silinmesi gerekir. Yanlış konulmuş işaretin üzerine yanlış olduğunu belirtmek amacıyla çarpı, karalama veya başka bir işaret konulması durumunda, o soru “birden çok cevabın işaretlendiği” şeklinde değerlendirilecek ve soruya verilen cevap yanlış sayılacaktır.

 3.6. DEĞERLENDİRME

Sınavların cevap kağıtları “Sınav Komisyonu” tarafından değerlendirilir.

1.4. Bir kişinin sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için kişinin;

 • Sınava atandığı salonda girmesi,
 • Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 • Cevap kâğıdının başlık kısmında yer alan “Adı”, “Soyadı”, “T.C. Kimlik Numarası” ve “Soru Kitapçığı Grubu” bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 • Sınav sonunda soru kitapçığını ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına

zorunludur.

Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

 3.7. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler, sınavın yapılmasını müteakip yedi gün içinde Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr duyurular bölümü internet sayfası üzerinden ilgilinin erişimine açılır. Sınava giren kişiler sınav sonucunu bu sayfalardan öğrenebileceklerdir. Sınav sonuçları kişilerin adreslerine gönderilmeyecektir. Bakanlığımıza ait www.enerji.gov.tr duyurular bölümü internet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri Sınava giren kişilere tebliğ hükmündedir.

 3.8. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR

Sınava giren kişinin sınav sonucuna itirazı olması durumunda kişi, sonuçların EVÇED tarafından elektronik ortamda açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 işgünü içinde Ek-1’de yer alan “Dilekçe Örneğini” kullanarak, sınav sonucunun incelenmesi için EVÇED’e başvurmalıdır.

Sınav sonucuna yapılan yazılı itirazlar sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve sonucu on iş günü içinde kişiye yazılı olarak bildirilecektir.

EVÇED’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya fotokopisi, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, sınava giren kişi dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

Kaynak: Enerji Bakanlığı

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Muhendisiz.Net web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.