c# örnekler

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: abalican
Tarih: 12/3/2015, 10:23using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace girilen_mtnn_krktrlrn_tek_tek_artırarak_yzdrma
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
for (int i = 1; i <= textBox1.Text.Length; i++)//Length karekter uzunluğu
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text.Substring(0, i));//Substring(x,y) xden itibaren y karekter yaz
}
}

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
listBox1.Items.Clear();
for (int i = textBox1.Text.Length; i >= 0; i--)
{
listBox1.Items.Add(textBox1.Text.Substring(0,i));
}
}
}
}


YAZAR: abalican
Tarih: 12/3/2015, 10:43


1
C
# Örnek Uygulamalar


C# ÖRNEK UYGULAMALAR
1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 1
0 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız.
private
void
Form1_Load(
object
sender,
EventArgs
e)
{
lblSonuc.Text =
""
;
}
private
void
btnGoster_Click(
object
sender,
EventArgs
e)
{
string
cumle;
cumle = txtCumle.Text;
lblSonuc.Text =
""
;
for
(
int
i = 1; i <= 10; i++)
{
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text +i+
". "
+cumle +
"\n"
;
}
}
2
C
# Örnek Uygulamalar
Dr. Barış GÖKÇE
h
[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]
2) Klavyeden '0 (sıfır)' girilinceye kadar girilen
sayıların ortalamasını hesaplayan programı yazını
z.
public
Form1()
{
InitializeComponent();
}
int
toplam, ortalama, i;
private
void
Form1_Load(
object
sender,
EventArgs
e)
{
lblSonuc.Text =
""
;
toplam = 0;
ortalama = 0;
i = 0;
}
// Klavyeden '0 (sıfır)' girilinceye kadar girilen
sayıların ortalamasını
// hesaplayan programı yazınız.
private
void
btnGoster_Click(
object
sender,
EventArgs
e)
{
int
sayi =
Convert
.ToInt32(txtSayi.Text);
if
(sayi == 0)
{
lblSonuc.Text =
""
;
MessageBox
.Show(
"Đ<lem Bitmi<tir. "
);
toplam = 0;
i = 0;
ortalama = 0;
}
else
{
toplam = toplam + sayi;
i++;
}
try
{
ortalama = toplam / i;
lblSonuc.Text = i +
". kez sayi girdiniz. Ortalama: "
+ ortalama.ToString();
}
catch
{ }
}

1
C
# Örnek Uygulamalar
Dr. Barış GÖKÇE
h
[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]
C# ÖRNEK UYGULAMALAR
1) Klavyeden girilen herhangi bir cümlenin ekrana 1
0 defa yazdırılmasını sağlayan programı yazınız.
private
void
Form1_Load(
object
sender,
EventArgs
e)
{
lblSonuc.Text =
""
;
}
private
void
btnGoster_Click(
object
sender,
EventArgs
e)
{
string
cumle;
cumle = txtCumle.Text;
lblSonuc.Text =
""
;
for
(
int
i = 1; i <= 10; i++)
{
lblSonuc.Text = lblSonuc.Text +i+
". "
+cumle +
"\n"
;
}
}
2
C
# Örnek Uygulamalar
Dr. Barış GÖKÇE
h
[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]
2) Klavyeden '0 (sıfır)' girilinceye kadar girilen
sayıların ortalamasını hesaplayan programı yazını
z.
public
Form1()
{
InitializeComponent();
}
int
toplam, ortalama, i;
private
void
Form1_Load(
object
sender,
EventArgs
e)
{
lblSonuc.Text =
""
;
toplam = 0;
ortalama = 0;
i = 0;
}
// Klavyeden '0 (sıfır)' girilinceye kadar girilen
sayıların ortalamasını
// hesaplayan programı yazınız.
private
void
btnGoster_Click(
object
sender,
EventArgs
e)
{
int
sayi =
Convert
.ToInt32(txtSayi.Text);
if
(sayi == 0)
{
lblSonuc.Text =
""
;
MessageBox
.Show(
"Đ<lem Bitmi<tir. "
);
toplam = 0;
i = 0;
ortalama = 0;
}
else
{
toplam = toplam + sayi;
i++;
}
try
{
ortalama = toplam / i;
lblSonuc.Text = i +
". kez sayi girdiniz. Ortalama: "
+ ortalama.ToString();
}
catch
{ }
}Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.