Matlab fonksiyon tanımlama

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 3/12/2009, 11:31Fonksiyon Tanımlama

f(x)=2x+1 fonksiyonumuz olsun
bu fonksiyonu matlab üzerinde tanımlayalım.

Yeni m-file penceresi açıyoruz

function y=fonksiyonadi(x)
y = 2*x+1

dosyayı kaydet dediğimiz zaman dosya adı otomatik olarak fonksiyonadi.m olacaktır.


Fonksiyon Çağırma

Biraz önce tanımladığımız fonksiyonu çağıralım.
Komut penceresine

>> fonksiyonadi(sayı)

şeklinde çağırma yapabiliriz.

>> fonksiyonadi(5)

yazdığımız vakit bize 2*5+1 den 11 sonucunu verecektir.

Örnek: iki sayının harmonik ortalamasını hesaplayan fonksiyon oluşturalım.

% fonksiyonu tanımlıyoruz
function y=harmonik(a,b)
% harmonik ortalama hesabı
y=2*(1/a+1/b);

dosyayı kaydedip komut penceresine

>> harmonik(3,5)

yazdığımız zaman 3 ve 5 sayısının harmonik ortalamasını alıp ekrana yansıtır.

Örnek: 2 nokta arasındaki uzaklığı hesaplayan fonksiyon dosyasını oluşturalım.

Öncelikle yeni m-file diyelim
% fonksiyonu tanımlıyoruz
function y=uzaklik(x1,y1,x2,y2)
% uzaklık hesabı
y=sqrt((x1-x2)^2+(y2-y1)^2);

bu dosyayı kaydedelim dosyanın adı otomatik olarak uzaklik.m olacaktır.

Varolan fonksiyonlar başka bir m-file dan çalışabilmektedir.
yeni bir m-file oluşturalım

% koordinatları istiyoruz
x1=input('x1 değerini giriniz=');
y1=input('y1 değerini giriniz=');
x2=input('x2 değerini giriniz=');
y2=input('y2 değerini giriniz');

% fonksiyonu çağıralım
uzaklik(x1,y1,x2,y2)

bu kodları uzaklikhesabi.m adında kaydedelim.

komut satırına uzaklikhesabi yazdığımız zaman dosya fonksiyonu çağıracak ve hesabı yapacaktır.

Fonksiyonlarla ilgili son örneğimizi yapalım.

Örnek: Karbon ve Hidrojenden oluşan bir hidrokarbon içindeki Karbon ve Hidrojen yüzdeleri bilindiğinde bu hidrokarbonun tam yanması için gerekli olan minimum oksijen ve minimum hava miktarları sırasıyla
Omin = c/12 + h/4
Lmin = Omin/0,21
olarak belirtilmiştir.
Karbon ve Hidrojenin bilinmesi halinde Oksijen ve Hava miktarını hesaplayan fonksiyon dosyasını oluşturalım.


% fonksiyonu oluşturuyoruz
% bizden tek değer değil iki değer
% isteniyor o zaman
function [Omin,Lmin]=yanma(c,h)
Omin = c/12 + h/4;
Lmin = Omin/0.21;

Fonksiyonu Çağıralıma
[Omin,Lmin]=yanma(12,4)

Bu fonksiyonu çağırdımız zaman yanma sonucunu göreceksiniz.


YAZAR: gseser_1905
Tarih: 6/8/2014, 20:08


matlab çeşitli uygulamalar ve konu anlatım pdf leri işinize yarar umarım.

 !  .


YAZAR: caglr
Tarih: 6/8/2014, 22:50


matlab kullanım klavuzuTüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.