Moldflow MPA Temel Eğitim Notları

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 1/4/2009, 23:41Moldflow MPA Temel Eğitim Notları

MOLDFLOW İLE PLASTİK PARÇA ANALİZİ
Ahmet Barış KULDAŞLI
CAD/CAM/CAE Engineer
Plastik enjeksiyon analiz ve simülasyon
programları ile plastik parça imalatında
oluşabilecek hataları tespit etmek ve bu
hataları gidermek için önlemler almak
mümkündür.
Parça tasarımı sırasında analiz programlarının
kullanımı imalat aşamasına geçildiğinde
çıkabilecek sorunların ortadan kalkmasını
sağlar. Tespit edilebilecek bu hataların büyük
bir çoğunluğu hacimsel kökenlidir ve parça
tasarımında küçük değişiklikler yapılarak
giderilebilir.
Parça tasarımı kadar tasarlanan parçanın hangi
malzemeden imal edileceğine karar vermek,
mevcut geometri için en uygun malzemenin
hangisi olduğunu belirlemek de imalat kalitesi
için en önemli parametrelerden bir tanesidir.
Günümüzde kullanılan mühendislik ve analiz
programları bize malzeme karşılaştırmaları
için çeşitli araçlar sunmaktadır. Yukarıdaki
şekilde Moldflow programı içerisindeki
malzeme karşılaştırma aracı görülmektedir.
İçerisindeki malzeme bilgilerinin hepsi
deneysel çalışmalar sonucunda program
kütüphanesindeki veri tabanına girilmekte ve
sizin seçmiş olduğunuz malzemelerden
hangisinin parçanız için en uygun malzeme
olduğunu size bir rapor olarak sunmaktadır.
Tasarlanan parçanın malzeme, baskı şartları
gibi imalat bilgileri de analiz ortamına dahil
edildiğinde parçanın imalatı simüle edilebilir
ve oluşacak hatalar daha ilk baskı yapılmadan
görülebilir ve önlem alınabilir.
Şekil 1: Dolum aşamaları
Yukarıdaki şekilde Moldflow programında
yapılmış bir analiz ile plastik bir parçanın
dolum aşamaları görülmektedir. Şekilden de
anlaşılabileceği gibi analiz programına doğru
veriler girildiğinde plastik enjeksiyon işlemi
birebir simüle edilebilen bir işlemdir.
Analiz programları sayesinde imalat
sırasında oluşması muhtemel hatalar
önceden belirlenebilirler. Plastik enjeksiyon
işlemi sırasında plastik parçada oluşabilecek
problemlerin genel sebepleri parçanın hacim
dağılımı, buna bağlık olarak da akışkan
plastik malzemenin bu hacim içerisindeki
hareketinin karakteri ile ilgilidir. Kalıp
içerisindeki boşlukta ergiyiğin akışının
simüle edilmesi birçok hata hakkında fikir
verebilir. Oluşacak çarpılmalar ve fiber
katkılı malzemelerdeki mukavemet
dengesizlikleri konusunda da malzeme
hareketini önceden görebilmek bizim için
çok önemlidir.
Şekil 2: Fiber yönlenmesi
Parça içerisindeki akış hareketini görmek
bize kalıp boşluğuna plastik girişini doğru
nokta ya da noktalardan verip vermediğimizi
anlamak için fırsat verecektir. Tabi ki sadece
malzemenin kalıp içerisindeki
yönlenmelerini görmek bizim


YAZAR: imalatmüh
Tarih: 7/6/2015, 13:21


paylaşımınız için çok teşekkürlerTüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.