delphi projesi Başabaş Noktası Analizi

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 21/2/2009, 22:29delphi projesi Başabaş Noktası Analizi

üyemize aittir.

BAŞABAŞ ANALİZİ

 BBN analizi; İşletmenin tüm faaliyet giderlerini karşılayacak satış gelirlerini, Farklı satış düzeylerindeki faaliyet karını hesaplamaya yardımcı olur.
 Başabaş analizi, bir işletmenin toplam gelirlerinin, toplam maliyet ve giderlerinin tamamını karşılamaya başlandığı satış düzeyini (hasılatını ) belirtir.
 Temel olarak değişmez giderler, değişken giderler,satışlar ve kar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde kullanılan bir analiz tekniğidir.
 İşletmenin giderlerinin tamamının değişken giderlerden oluşması durumunda kara geçiş noktasının saptanması gerekmez.


BBN ANALİZİNİN DAYANDIĞI TEMEL VARSAYIMLAR


 Toplam maliyet giderleri,değişmez maliyet giderleri ve değişken maliyet giderleri olarak iki grupta toplanmaktadır,
 Değişken maliyet giderleri, sunulan hizmet ve üretim miktarına bağlı olarak aynı oranda değişmekte, birim başına sabit kalmaktadır,
 Birim satış fiyatı değişmemektedir,
 Tek tip mal ya da hizmet üretilmekte, birden fazla tip üretim varsa üretim bileşimi değişmemektedir,
 İşletmenin izlediği üretim ve fiyat politikalarında önemli değişiklikler yoktur,
 Maddi duran varlıklar çeşitli üretim hacminde aynı kalmaktadır,
 Üretim girdilerinden sağlanan verimlilik sabit olmaktadır,
 Genel fiyat düzeyi kararlıdır,
 Satışlar ile stoklar arasında tam bir zaman uyumu mevcuttur.


BBN ANALİZİNİN SAĞLADIĞI YARARLAR VE KULLANIM ALANLARI


 İşletmelerin faaliyetlerini zarardan koruyacak en düşük hizmet sunumu ve üretim miktarının bulunması
 Yeni yapılacak yatırımlarda en düşük kapasite kullanım oranının bulunması,
 Çeşitli hizmet ve üretim miktarındaki işletme sermaye gereksinimini ve birim maliyetlerinin saptanması,
 Planlanan başabaş noktası ile gerçekleşen başabaş noktasının karşılaştırılmaları yapılarak uygulanan yönetim politikalarının değerlendirilmesi,
 Hizmet ve üretim, yatırım , satış fiyatı, politikaları ile ilgili kararlara yardımcı olmak,
 Satış fiyatındaki , maliyet giderlerinde ve talep değişmelerinin kara geçiş noktasına ve toplam kara etkisinin bulunması,
 En karlı ürün türlerinin seçilmesi, karlı üretim birleşimlerinin oluşturulması,
 En düşük satış fiyatının belirlenmesi,
 Kar hedeflerine ulaşmak için gerekli olan iş hacminin saptanması,
 İşletmenin üretim hacmini artırması durumunda bu karşılayacak olan satış hacminin belirlenebilmesi
 Yeni yapılacak yatırımlarda risk derecesini ve emniyet marjını göz önünde bulundurarak en düşük üretim kapasitesinin be-> Delphi/Pascal -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.