Php Youtube Rss Tags Bot

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 30/11/2008, 17:07Php Youtube Rss Tags Bot

Belirli bir keyword a (tag) ait rss adresinden video adresini, resmini ve title ını çekiyor.

PHP Kodu:
Kod:
<?php


$ara   = array ('ı','Å?','ü','ç','ö','Ä?','ÅŸ','Ç','Ä°','ÄŸ','Åz','Ö','Ãœ','ı','Å?','ç','ö','Ä?','ÅŸ','Ç','Ä°','ÄŸ','Åz','Ö','Ãœ','ü','ÄŸ');
$degis = array ('ı','ş','ü','ç','ö','ğ','ş','Ç','i','ğ','Ş','Ö','Ü','ı', 'ş', 'ç', 'ö', 'ğ', 'ş', 'Ç', 'i', 'ğ', 'Ş', 'Ö', 'Ü', 'ü', 'ğ');
       
$Veri     = array();   
$kaynakt = file_get_contents("http://www.youtube.com/rss/tag/komik.rss");
$kaynakn = explode("</image>",$kaynakt);
     
$kaynak = $kaynakn[1];
$temp     = split("</item>",$kaynak);       
$total = count($temp);   
for ($i=0;$i<$total;$i++){
           


$titlev = explode("<link>",$temp[$i]);

$title = explode("</link>",$titlev[1]);$indexv = explode("<title>",$temp[$i]);

$index =  explode("</title>",$indexv[1]);       
   


 
$imagev = explode("http://img.youtube.com/vi/",$temp[$i]);

$image = explode("/default.jpg",$imagev[1]);
$index[0]  = str_replace($ara, $degis, $index[0]);
$title[0]  = str_replace($ara, $degis, $title[0]);

$title[0] = substr($title[0],0,20);

array_push($Veri,array($index[0],$title[0],$image[0]));
 } 


   
for ($i=0;$i<$total;$i++){ 

echo '<div class="videos"> <div class="goster"> 
<img src="http://img.youtube.com/vi/'.$Veri[$i][2].'/default.jpg" border="0" width="160" height="120" />
<br />
<a href="?page=izle&video='.$Veri[$i][1].'">'.$Veri[$i][0].'</a>
</div></div>';
     


}       
 ?>

BİLGİ :

1 - Easyphp ve appserv üzerinde çalışmamaktadır.

2- Eğer başka bir php sayfası yapıp burada alta dogru veri sıraladıktan sonra bir değişkene aktarırsanız, alttaki satırı :PHP Kodu:
$kaynakt = file_get_contents("http://www.youtube.com/rss/tag/komik.rss");

şu şekilde değiştirin :

PHP Kodu:
$tag = $_GET['tag'];

$kaynakt = file_get_contents("http://www.youtube.com/rss/tag/".$tag.".rss");
ben komik ve komedi keywordlarını kullandım sadece o yüzden bu işlemi yapmadım.-> Hazır kodlar (php,asp,java,html) -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.