Solidworks Eğitim notları (tasarım,kalıp,montaj..)

Tüm saatler GMT +3 Saat
Sayfa: 1, 2, 3, 4  Sonraki »


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: maximen
Tarih: 3/4/2007, 13:37Solidworks Eğitim notları (ebook,tasarım,kalıp,montaj..)

11 mb;montaj,taslaktan katıya,boru kalıb tasarımı..

1.Bölüm sadece doc formatında ve konu anlatımından oluşmakta ve öğrenci tezidir..Kod:
İÇİNDEKİLER
                                                                                                                                  Sayfa
TEŞEKKÜR ....................................................................................................................I
ÖZET .............................................................................................................................II
İÇİNDEKİLER..............................................................................................................III
ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................................................VII
GİRİŞ...........................................................................................................................XI

1.   SOLİDWORKS HAKKINDA TEMEL BİLGİLER ................................................1
1.1.   Solidworks Nedir? .............................................................................................1
1.2.   SolidWorks 2000’de SoftWore’in Yüklenmesi İçin Gerekli Bilgiler ...............1
1.2.1.   Yüklenmenin Gerçekleşebilmesi İçin Gerekli Sistem Donanımları ......1
1.2.2.   Yükleme İçin Gerekli Bilgiler ................................................................2
1.2.2.1.   Yüklemenin Çeşidi ....................................................................2
1.2.3.   Soldworks Softwore’yi Yüklemek .........................................................3
1.2.3.1.   Müşteri / Server Yüklemesi .......................................................3
1.3.   (Basic Conceppts) Temel Kavramlar ................................................................3
1.4.   Bir Solidworks Parçasını Montajını Veya Resmini Açmak ..............................5
1.4.1.   Yeni Bir Solidworks Belgesi Açmak .....................................................6
1.4.2.   Mevcut Bir Solidworks Belgesini Açmak ..............................................6
1.4.3.   Mevcut Bir Parçayı Explorer’dan Açmak ..............................................7
1.5.   Solidworks Ana Terimlerinin Tanıtılması .........................................................7
1.6.   Belge Pençereleri ...............................................................................................8
1.6.1.   View Orientation Kutusunun Tanıtılması ..............................................8
1.7.   Featuremaneger Tree (Tasarım Ağacı) Sutunun Tanıtılması ............................9
1.8.   Sağ Mause Menülerinin Tanıtılması .................................................................9
1.9.   Yanlışlıklar Nelerdir? ......................................................................................11
1.10.   Mause Yardımıyla Sürüklemek Ve Bırakmak ..............................................11
1.11.   Seçme Metodları ...........................................................................................12
1.11.1.   Grafik Bölgesinden Seçmek ...............................................................12
1.11.2.   Featuremneger (Tasarım Ağac)’Dan Seçmek ....................................13
1.12.   Alet Çubukları ...............................................................................................14
1.12.1.   Görüntü Alet Çubuğu .........................................................................14
1.13.   Klavye Kısayolları ........................................................................................16
1.14.   Baskı İçin Hazırlık Yapmak ..........................................................................17
1.14.1.   Page Setup (Sayfanın Kurulması) ......................................................17
1.15. Pohotworks Girişi İle Modelleri Sunmak .....................................................18

2.   SOLİDWORKS’DE TASLAK ÇİZMEK ...............................................................19
2.1.   Yeni Dosya Açmak Ve Dosya Farklarının İzahı .............................................19
2.2.   Sketch (Çizim) İçin Düzlem Veya Yüzey Seçmek .........................................19
2.3.   Taslak Araç Çubukları .....................................................................................19
2.4.   Taslak Araç Çubuğundaki Çizim Aletlerinin Tanıtılması ...............................20
2.5.   Taslak Bağıntıları Araç Çubukları ..................................................................22

3.   GEOMETRİ REFERANS ARAÇ ÇUBUKLARI ..................................................23
3.1.   Plane (Düzlem Oluşturma Komutu) ................................................................23
3.2.   Axis (Eksen Oluşturma Komutu) ....................................................................24
3.3.   Coordinate System (Koordinat Sistemi Oluşturma Komutu) ..........................24
3.4.   Helix (Helis Oluşturma Komutu) ....................................................................25

4.   TASLAĞA ÜÇ BOYUT, KATIYA FORM VERME ............................................27
4.1.   Extrude Boss/Base (Yükseklik Kazandırma Komutu) ....................................27
4.2.   Extrude Cut (Katıdan Profil Çıkarma Komutu) ..............................................29
4.3.   Rovalved Boss/Base  (Döndürme Komutu) ....................................................29
4.4.   Sweep (Süpürerek Katı Oluşturma Komutu) ..................................................31
4.5.   Loft (Yumuşak Kesitli Katı Oluşturma Komutu) ............................................34
4.6.   Fillet (Katı Modele Radyüs Verme Komutu) ..................................................37
4.6.1.   Face Blend ((Yüzeyler Arası Radyüs) ..................................................38
4.7.   Chamfer (Pah Kırma Komutu) ........................................................................39
4.8.   Draft (Yüzeye Eğim Verme Komutu) .............................................................40
4.9.   Hole Wizard (Delik Delme Komutu) ..............................................................41
4.10.   Shell (Kabuk Verme Komutu) ......................................................................42
4.11.   Rib (Modele Destek Ekleme Komutu) ..........................................................43
4.12.   Dome (Katıya Kubbe Şeklini Verme Komutu) .............................................43
4.13.   Pattern/Mirror (Oluşturulan Formları Çoğaltma Komutu) ...........................44
4.13.1.   Linear Pattern (Doğrusal Çoğaltma) ..................................................44
4.13.2.   Circular Pattern (Dairesel Çoğaltma) .................................................45

5.   SAÇ METAL OLUŞTURMA ................................................................................48
5.1.   İnsert Bends (Saç Metali Bükme Komutu) .....................................................48
5.2.   Flottened (Saç Metali Düzlemleştirme Komutu) ............................................49
5.3.   No Bends (Oluşturulan Bükümü İptal Etme Komutu) ....................................50
5.4.   Rib (Saç Parça İle Eklenen Parça Arasında Yarık Oluşturma Komutu) .........50

6.   MONTAJ MODELLEME  .....................................................................................52
6.1.   Montaj Sayfasını Açmak  ................................................................................52
6.2.   Katıları Birbirleri İle İlişkilendirmede Kullanılan Komutlar ..........................53
6.3.   Katıları Birbirleri İle İlişkilendirme ................................................................54

7.   MONTAJ İÇİNDE PARÇA İLE ÇALIŞMAK ......................................................57
7.1.   Dış Referanslar ................................................................................................57
7.1.1.   Dış Referans Seçenek Ayarları .............................................................58
7.1.2.   Bağlantılandırılmış Dökümanları Araştırmak ......................................58
7.2.   Montaj Genel Durumunda Parçaları Basıma Hazırlamak ...............................60
7.2.1.   Montajda Bir Parça Oluşturmak ...........................................................60
7.2.2.   Bir Montajda Bir Parçayı Basıma Hazırlamak .....................................61
7.2.3.   Bir Montaj İçinde İken Parça Pençeresini Açmak ...............................61
7.3.   Montaj Özellikleri İle Çalışma ........................................................................62
7.3.1.   Sayfayı Düzenlemek  ............................................................................62
7.3.2.   Bir Montaj Özelliği Oluşturmak ...........................................................63
7.4.   Kalıplar Oluşturmak ........................................................................................64

8.   MODELİ TEKNİK RESİM’E AKTARMA ...........................................................72
8.1.   Yeni Teknik Resim Sayfası Açmak ................................................................72
8.2.   Modelin Teknik Resim Sayfasına Aktarılması ...............................................73
8.3.   Teknik Resimde Otomatik Ölçülendirme ........................................................74
8.4.   Kesit Ve Detay Görünüş Çıkarma ...................................................................75
8.5.   Resim Görünüşü Üzerinden Başka Bir Görünüş Çıkarma ..............................76
ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil                                                                                                                          Sayfa
1.1.   SolidWorks’de yeni bir dosya açmayı gösterme ......................................6
1.2.   Kayıtlı bir dosyayı açmadan içinin gösterilimi .........................................7
1.3.   SolidWorks ana sayfa terimlerinin gösterilmesi .......................................7
1.4.   View Orientation kutusunun gösterilimi ..................................................8
1.5.   Katı şekillerin üzerindeki sağ maus komutlarının gösterilimi ..................9
1.6.   Sketch’in üzerindeki sağ maus komutlarının gösterilmesi .....................10
1.7.   Katı veya profildeki hataların bulunması ...............................................11
1.8.   Katı üzerindeki parçalardan bazı kısımların gösterilmesi ......................14
1.9.   Görüntü alet çubuklarının tanıtılması .....................................................15
1.10.   Oluşturulan dosyaların baskı tablosunun gösterilimi .............................17
2.1.   Taslak araç çubuklarının tanıtılması .......................................................20
2.2.   Taslak araç çubukları çizim aletlerinin tanıtılması .................................21
2.3.   Taslak bağıntıları araç çubuklarının tanıtılması .....................................22
3.1.   Geometri referans araç çubuklarının tanıtılması .....................................23
3.2.   Plane (Düzlem oluşturma)komutlarının gösterilişi .................................23
3.3.   Temprorary Axes (Eksen çizgisi) komutunun tanıtılması ......................24
3.4.   Helisel burgu oluşturmada dairesel profilin oluşturulması .....................25
3.5.   Helis oluşumunun gösterilmesi ..............................................................25
4.1.   Exrude Boss/Base komutunun, seçenek tablosunun gösterilmesi ..........27
4.2.   Flip Side to Cut komutunun şekil üzerinde gösterilimi ..........................29
4.3.   Revolved Boss/Base komutunun uygun şekilde kullanımı ....................29
4.4.   Döndürme (Revolved) komutunu oluşturma tablosu .............................30
4.5.   Fellow Path seçeneği ile katı oluşumunun gösterimi .............................31
4.6.   Keep Normal Constant seçeneğiyle süpürmenin oluşumu .....................32
4.7.   Fellow Path and 1 st Guide Curve seçeneğinin gösterilimi ....................32
4.8.   Fellow 1 st and 2 nd Guide Curve seçeneğinin gösterilimi ....................33
4.9.   Advanced menülerindeki komutların tanıtılması ....................................33
4.10.   Loft komutuyla katının oluşturulması ....................................................35
4.11.   Guide Curve (Kılavuz yolu) ile katı oluşturma ......................................35
4.12.   Centerline (merkez çizgi) kullanarak katı oluşturma ..............................36
4.13.   Tablo üzerindeki tegetlik durumu ...........................................................36
4.14.   Fillet (Radyüs) komutunu tanıtım tablosu ..............................................37
4.15.   Fillet (Radyüs) oluşumunun gösterilimi .................................................38
4.16.   Radyüs oluşturulacak yüzey seçimini gösterme .....................................38
4.17.   Sınırlandırılmış ve sınırlandırılmamış radyüsün karşılaştırılması ..........38
4.18.   Pah (Chamfer) oluşumunun gösterilmesi ...............................................39
4.19.   Nautrel Plane tipindeki eğim tablosunun tanıtılması ..............................40
4.20.   Nautrel Plane tipindeki koniklik açısının gösterilimi .............................40
4.21.   Parting line tipindeki (Draft) konikliğin gösterimi .................................41
4.22.   Hole Wizard (Delik sihirbazı) oluşumunun gösterilmesi .......................42
4.23.   Shell (Kabuk) oluşumunu gösterme tablosu ...........................................43
4.24.   Rib (Destek) komutunun uygulanışı .......................................................43
4.25.   Dome komutunun uygulamasının gösterilmesi ......................................44
4.26.   Linear Pattern çoğalmanın gösterimi ......................................................45
4.27.   Vary Sketch ile çoğalmanın gösterimi ....................................................45
4.28.   Circular Pattern ( Dairesel çoğalma ) komutunun gösterimi ..................46
4.29.   Geometry Pattern farkının gösterimi ......................................................47
5.1.   Saç metal oluşturma tablosunun gösterimi .............................................48
5.2.   İnsert Bents komutunun tablo değerinin gösterilmesi ............................49
5.3.   Saç metal bükümünün gösterilmesi ........................................................49
5.4.   Flattened ( Düzlemleştirme ) komutunun uygulanışı .............................50
5.5.   No Bends ( Bükülme iptal ) komutunun gösterimi .................................50
5.6.   Rib ( Yırtık ) oluşturma komutunun gösterimi .......................................51
6.1.   Tile Horizontally komutunun açılışının gösterilmesi .............................52
6.2.   Katıların montaj sayfasında gösterilmesi ................................................53
6.3.   Assembly ( Montaj ) kısa yol komutlarının tanıtılması ..........................53
6.4.   Montaj parçalarının birbirleri ile ilişkilendirilmesi ................................54
7.1.   Oluşturulacak kalıp tasarımı ...................................................................64
7.2.   Taban kalıbı oluşumu .............................................................................65
7.3.   Oluşturulan kalıp parçalarının montaj sayfasına aktarımı ......................65
7.4.   Parçaları birbirleri ile ilişkilendirme .......................................................66
7.5.   Parçaların seçilerek aktif hale getirilmesi ...............................................66
7.6.   Taban parçanın oluşturulacak kalıp ölçülerinde boşaltılması .................67
7.7.   Taban parçası içerisinden istenilen kalıp parçasının çıkarılması ............67
7.8.   Kalıp tabanı üzerinde görünüş oluşturma ...............................................68
7.9.   Taban kalıpta ayırma düzleminin oluşumu .............................................68
7.10.   Kalıbın birinci ( Alt ) yüzeyinin oluşturulması .......................................69
7.11.   Kalıbın ikinci ( Üst ) yüzeyinin oluşturulması .......................................69
7.12.   Oluşturulan kalıbın alt ve üst parçalarının montajı .................................70
8.1.   Şablon ( Template ) seçeneklerini belirtme tablosu ...............................72
8.2.   Katı parçadan resim görünüşünün çıkartılması ......................................73
8.3.   Ctrl tuşunu kullanarak ölçülendirme yapmak .........................................74
8.4.   Kesit ve detay görünüşün çıkartılması ....................................................75
8.5.   Projected View komutu ile resim üzerinden görünüş çıkarma ...............76
Ek.1.  Gövde parçası profilinin oluşturulması ...................................................78
Ek.2.  Extrude Boss / Base komutunun tablo seçenekleri .................................78
Ek.3.  Gövde parçasının oluşturulması ..............................................................79
Ek.4.  Katıya profil ekleme ................................................................................79
Ek.5.  Katıda oluşturulan profillere yükseklik verilmesi ...................................80
Ek.6.  Gergi parçasının profilinin oluşturulması ...............................................80
Ek.7.  Gergi parçasına yükseklik verilmesi .......................................................81
Ek.8.  Çıkarılması gereken profilin gösterilmesi ...............................................81
Ek.9.  Katı üzerinden dairesel profilin çıkarılması ............................................82
Ek.10. Delik içerisine helis oluşumunun gösterilmesi ......................................82
Ek.11. Oluşturulan delik içine kılavuz açılması ................................................83
Ek.12. Parça köşelerine Fillet ( Radyüs ) verilmesi ..........................................83
Ek.13. Cıvatanın silindirik parçasının oluşturulması ........................................84
Ek.14. Cıvata başlığının oluşturulması ..............................................................84
Ek.15. Cıvata başlığına pah kırmak için profil çizme .......................................85
Ek.16. Cıvata başlığına pah kırılması ................................................................85
Ek.17. Silindirik parçaya vida çekilmesinin gösterilmesi .................................85
Ek.18. Parçaların montaj sayfasında gösterilmesi .............................................86
Ek.19. Gövdenin üzerine gergi parçasının montajlanması ................................87
Ek.20. Bağlama aparatının, montajının tamamlanmış görünüşü .......................87
Ek.21. Resim kağıt ölçülerinin belirleme tablosunun gösterilmesi ...................88
Ek.22. Resim görünüşlerinin çıkarılması ..........................................................88
Ek.23. Kesit görünüş çıkartılmasının gösterilmesi ............................................89
Ek.24. Resim üzerinden bir bölgenin detay resminin çıkartılması ....................892.Bölüm ise pdf formatındadır ve aşşağıdaki içeriklere sahiptir

Kod:
1. SOLİDWORKS HAKKINDATEMEL BİLGİLER
2.Solid ile neler yapılabilir
3.Taslak çizimi
4.Sac metal cizimi
5.Taslaktan katıya geçiş
6.Teknik resim  bağlama aparatı
7.Solidworks ornekler(ingilizce),elemanın nasıl yaptıgına bakarak benzerini denersiniz...
8.Plastik boru tasarımı


[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]


YAZAR: tomkriz
Tarih: 21/4/2007, 23:41


solidworks 2004 2005 kitabı var ..lakin senin derlemiş olduğun bilgilerde çok değerli hemen onlarıda indiriyorum..teşekkürler


YAZAR: orcs
Tarih: 7/5/2007, 15:35


güzel olmuş teşekkürler...


YAZAR: ridak
Tarih: 24/5/2007, 20:12


emegine sağlık teşekürler


YAZAR: baydede
Tarih: 30/6/2007, 17:38


teşekkürlerTüm saatler GMT +3 Saat
Sayfa: 1, 2, 3, 4  Sonraki »


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.