EL PRESİ MUKAVEMET HESAPLARI

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: lurhascan
Tarih: 4/8/2017, 23:27EL PRESİ MUKAVEMET HESAPLARI

A. CİVATA HESAPLARI
Cıvata malzemesi St 50 için;
Ak = 300 N.mm-2,
E = 2,1 * 105 N.mm-2 ,
s =2, Kç = 2
Olarak seçilirse;

[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]

Cıvata basma ve Ms sıkma momentinin etkisiyle burulmaya zorlanmaktadır. Birleşik gerilmesine maruz kalacak olan cıvatada birleşik gerilme hali yerine 1,3. değeri üzerinden işlem yapmak yaklaşık aynı sonucu verecektir. Bu durumda;
b = ( 1,3 * F ) / A1 em
A1= (  * d12/4 )
em = (Ak / Kç * s)  em = (300 / 2 * 2)  em = 75 N / mm2
b = ( 1,3 * F ) / (  * d12/4 )  em
d1 = [(1,3 *4 *F)/  * em ]1/2  d1 = [(1,3 *4 * 33200 ) / 3,14 * 75 ]1/2 =27,06 mm bulunur. Emniyet açısından d1= 32 mm seçilirse
Bu sonuçlar doğrultusunda trapez vida tablosundan (DIN103-T1) seçilen uygun vida Tr 403
Vida anma çapı d
Diş dibi çapı
d1
Bölüm çapı
d2
Hatve
H
40
32
36,5
3


Cıvatanın basmaya göre mukavemet kontrolü:
b = F / A1 = ( 4 * F ) / (  * d12 )
b = (4 * 33200) / ( * 322)= 42,28 N/mm2
= tan-1 ( h /  * d2 ) = tan-1 ( 3 /  * 36,5 )= 1,49


Çelik bronz sürtünmesinde sürtünme katsayısı  = 0,141 ve trapez profilli vidanın tepe açısı 30o olduğundan μ' = μ / cos15, ' = tan-1' = 8.30 bulunur.

Maksimum eşdeğer gerilme:
Tan(+')= Tan (1.49+8.30)=0,17o
r2=d2/2
Mb = Fön* r2 * tan(+')
Mb = Fön *d2 * tan(+')/2  Mb = 33200 *36,5 *0,17 / 2  Mb =103003 N.mm
b =  * d13 / 16 = 6433.98 mm3
b = Mb / b = 16.009 N/mm2
 B = (b2 + 3 * b2 )1/2   B = (42,782 +3 * (17.09)2)1/2   B = 50.561N/mm2
 B = 50.561< em = 75 N/mm2
σeş < σem olduğundan trapez vida seçimimiz emniyetli ve uygundur. Aynı zamanda vida eğim açısı,sürtünme açısından küçük olduğu için; ( < ρ') vida bağlantısı otoblokajlıdır.

Cıvatanın burkulmaya göre mukavemet kontrolü:
L=Kaldırma yüksekliği= 225 mm
Lkr=2L (Burkulma boyu) = 450 mm
Narinlik derecesi

= i=32/4=8


Olduğu için TETMAJER BAĞINTISINI kullanırız.

MALZEME
E N/mm2

a N/mm2
b N/mm2
St50
2.1.105
89
335
0.62

Bk =a-b  Bk= 335 – 0.6*89= 281.6 N / mm-2
sk = Bk / b = 281.6 / 42.78 = 6.58

3< sk = 6.58 < 8 olmalıdır. Dolayısıyla emniyetlidir.
B. SOMUN HESAPLARI

Somun malzemesi olarak bronz seçildi.

Somun hesabı için alınan değerler:


t= 3 mm (Vida diş yüksekliği)

Somun Diş Sayısı:
Somun Yüksekliği:


m=7.3= 21 mm
e=m/3=21/3= 7 mm
ø= m / 3 = 21/ 3 = 7 mm
L= 2.21/ 3 = 14 mm


Somunun kontrolü:
a. Yüzey basıncına göre kontrol:
Pmax = ( 4 . 33200) / [7. . (72.82 – 522) ] = 2,32 N.mm-2 < Pem= 12 N.mm-2

b. Somun Dişlerinin kesmeye karşı kontrolü:
τ em= em / (kç . s) = 90 / 4= 22.5 N.mm-2
a parametresi trapez vida için a= 0,65’ tir ve D1= d + 2a= 40 + 2.0,65= 41,3
τ = F/ (z.π.D.a.h) ≤ τem
τ = 33200 / (7. Π.41,3.0.65.3)= 18,74 N.mm-2 ≤ τ em= 22.5 N.mm-2 EMNİYETLİDİR…Somun gövde bağlantısı:

[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]-> Makine -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.