Türkçe CCNA

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: onercann
Tarih: 28/1/2017, 14:08Türkçe CCNA

1 İki switching yöntemi sayın ve yöntemleri tanımlayın.
2 Kafa koparma (Cut-through) ve tamamını al sonra gönder (store and forward)
switching metotlarının farklarını açıklayın.

13 LAN'ı segmentlere ayırmanın faydalarını tanımlayın.
14 LAN'ın Bridge'ler kullanılarak segmentlere ayrılmasını açıklayın.
15 LAN'ın Rouier'lar kullanılarak segmentlere ayrılmasını açıklayın.
16 LAN'ın switch'ler kullanılarak segmentlere ayrılmasını açıklayın.
17 Bridge'ler kullanılarak segmentlere ayırmanın faydalarını tanımlayın.
18 Router'ler kullanılarak segmentlere ayırmanın faydalarını tanımlayın.
19 Switch'ler kullanılarak segmentlere ayırmanın faydalarını tanımlayın.

38 Full ve half dupiex Ethernet operasyonlarını tanımlayın.
39 Ethernet ağlarındaki tıkanma fcongestion) problemini tanımlayın.
40 Fast Ethernet'in özelliklerini ve faydalarını açıklayınız.
41 Fast Ethernet'in uzaklık kısıtlamalarını ve kılavuzlarını tanımlayınız.
Ünite 4
LAN, Bridge ve Switch'ler
Cisco'nun LAN switch'lerinden elde ettiği gelir, CCNA sınavının ilk duyrulduğu yıl olan 1998 yılında, router'lardan elde ettiği gelirleri geçmişti. Ancak, Cisco'nun LAN switch'le-rinden elde ettiği gelirlerin önemi konusunda ufak da olsa bir kuşku duymamak mümkün değildir. Bunun sebebi, CCNA sınavında router kavramları ve konfigürasyonu hakkında daha çok soru sorulmasıdır. Bu, biraz garip bir gerçektir. Eğer switch'ler Cİsco'ya daha çok gelir getiriyorsa, Cİsco sertifikasyonlannm birçoğu neden router ve yönlendirme ko­nuları ile İlgilidir?
Basitçe açıklamak gerekirse, LAN switch'leri router'lardan daha basittir. LAN switch'leri, OSI 2. katmanda çalışırlar ve 2. katman konulan genellikle 3. katman konularından daha basittir. Bana sinir olmanızdan Önce hemen söylemelim ki, bu, LAN konularının karma­şık olmadığı anlamına gelmez. Söylemeye çalıştığım şey, 2. katman ile ilgili daha az kav­ram ve konu olduğudur. Bunun yanında, router gibi 3. katman cihazları, paketleri ilete­bilmek için 2. katman özelliklerini yoğun biçimde kutlandıklarından, yönlendirme ile ilgili konular hiçbir zaman, LAN ve WAN ikinci katman kavramlarından ayrı düşünülemez. LAN kavramlarından bahsederken, üçüncü katman konularını göz ardı etmek ise müm­kündür. Böylelikle, LAN ve LAN switch'Ierİ hakkındaki açıklamaların daha kısa sürmesi sağlanabilir. Bu sebepten, kitapta yönlendirme konularının işlendiği daha uzun bir üni­tenin yanında, LAN konularının açıklandığı iki ayrı ünite bulunmaktadır.
Bu ünite, Ethernet LAN'ları, LAN switch'leri ve bridging İle ilgili temel kavramlarım açıklamaktadır. Bu ünitede ayrıca, Cisco LAN switch'lerinin konfigürasyonlarında da bahsedilecektir. Bu ünitede anlatılan bazı eski bakış açılarını anlamanız önemlidir, çünkü Cisco, 10 kullanıcı İçin eski Ethernet spesifikasyonlarında tavsiye edilen yöntemler olan hub, router, bridge ya da tek bir coax kablo kullanımı yerine neden switch kullandığınızı anlamanızı beklemektedir.
Bu Üniteyi Nasıl Çalışmalı
Aşağıdaki adımları takip ederek, zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz:
Bu kitap boyunca tuttuğunuz notları ve sorulara verdiğiniz yanıtları ileride daha
kolay kullanabilmek için tek bir yerde toplayın.
"Bu Konuyu Daha Önceden Biliyor muyum?" sınavını yapın ve cevaplarınızı ya­
zın. Çalışmalar, kavramlar ve gerçekleri yazarak çalışmanın, akılda tutmayı kolay­
laştırdığını göstermiştir.
Bir sonraki adımda sizi rehberlik etmesi için Şekil 4-1'i kullanın.
146 Cisco CCNA #640-607 Sınavı Sertifikasyon Rehberi
Şekil 4-1 Bu Üniteyi Nasıl Çalışmak?

"Bu Konuyu Biliyor muyum?" Sınavı
"Bu Konuyu Biliyor muyum?" sınavının amacı, size bu ünitenin hangi kısımlarım kullan­manız gerektiği konusunda yardımcı olmaktır. Eğer ünitenin tamamını okumak niyetin-deyseniz, bu sorulan şu anda cevaplandırmanıza gerek yoktur.
On iki soruluk bu sınav, kısıtlı çalışma zamanınızı nasıl kullanacağınıza karar vermenize yardımcı olmaktadır. Smav, dörder soru içeren üç kısma ayrılmıştır. Bu bölümlerden her biri, ünitedeki dört temel konu başlığı ile İlişkilendirilmiştir. Şekil 4-1, sınavda elde edece­ğiniz dereceye göre, bu ünite üzerinde yapacağınız çalışmalara yardımcı olacak öneriler sunmaktadır. Tablo 4-1% sınav sonuçlarınızı kaydetmek için kullanabilirsiniz.
Tablo 4-1

Sınav için Not Cetveli

Bölüm Numarası
Soruların İlişkili Olduğu Konu Başlığı
Sorular Notunuz
1
LAN Konularına Genel Bakış
1-4
2
Bridging ve Switching
5-8
3
LAN Switch Kon fi gür asy onu
9-12
Tüm sorular

1-12
Ünite 4: LAN, Bridge ve Switch'ler 147
1. MAC, hangi kelimelerin kısaltmasıdır? Aynı kavrama karşılık gelen ya da benzer bir kavramı açıklayan başka terimler de duydunuz mu?
2. Bir Fast Ethernet NIC'i bir çerçeve alırken, aynı anda bir çerçeve göndermeye başlayabilir mi?
3. 10-Mbps NIC ile 10/100 NIC arasındaki iki temel fark nedir?
4. lOBaseT için tek bir kabloda uzaklık limiti nedir? 100 BaseTX için tek bir kabloda uzaklık limiti nedir?
5. Bir transparent bridge, üçüncü katman adresleme gruplarını öğrenmek için hangi yönlendirme protokollerini kullanır?
6. Günümüzdeki switch'lerde kullanılan İnternal switching metotlarından ikisinin İsmini sayınız. Bunlardan hangisi bir çerçeve için daha az gecikme sağlar?
148 Cisco CCNA #640-607 Sınavı Sertifikasyon Rehberi
7. Bir transparent bridge'in bir çerçeveyi iletip iletmeyeceğine ve çerçeveyi hangi arabirimden göndereceğine nasıl karar verdiğini açıklayınız.
8. Collision domain (çarpışma etki alanı) kavramını açıklayınız.
9. Eğer 8 port, üç vLAN ile kullanılacaksa, bir Cisco Catalyst 1900 switch üzerindeki ağ yönetimi için kaç IP adresi yapılandırılmış olmalıdır?
10. Bir Catalyst 1912 switch'te yapılandırma komutları ile exec ko-> Cisco ,MCSE ..vb Ağ Yönetimi/Sistem Yönetimi ve Mühendisliği -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.