MATLAB DERS NOTLARI

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: Replica
Tarih: 30/5/2010, 23:56Matlab Ders Notları
İÇİNDEKİLER
KONULAR Sayfa No

Matlab'ın Genel Yapısı : …………………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Matematiksel işlemler: ………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Temel Kavramlar: ………………………………………………………………………………………. 2
Anahtar Kelimeler: : …………………………………………………………………………………………………. 2
Değişkenlere Değer Atama: : ……………………………………………………………………………………… 2
Matlab'da Dizi (Matris) islemleri: : ………………………………………………………………………………… 3
Dizilerin Değerlerinin Değiştirilmesi ve Düzenlenmesi: ……………………………………………………… 3
Özel Dizi (Matris) Oluşturan Bazı Fonksiyonlar: ………………………………………………………………. 3
Matris islemleri: ……………………………………………………………………………………………….……… 4
Matrisler le ilgili Bir Uygulama; Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: ………………………………. 5
Matlab'da Programlama ………………………………………………………………………………………….… 5
Matlab'da Kullanılan Bazı Komut ve Deyimler: input, disp, fprintf …………………………………………. 5
Karar Verme ve Dallanma: …………………………………………………………………………………………. 6
if şartlı deyimi: ………………………………………………………………………………………………….……. 6
switch end Deyimi: …………………………………………………………………………………………….…… 6
Matlab'da Tekrarlı islemler ve Döngüler ………………………………………………………………………… 6
for Döngüsü: ……………………………………………………………………………………………………….…. 6
while Döngüsü: ………………………………………………………………………………………………………. 7
MATEMATİKSEL iŞLEMLER ………………………………………………………………………………………. 7
TEMEL MATEMATİK FONKSİYONLAR …………………………………………………………………………. 7
Temel (elemantary) fonksiyonlar; elfun ……………………………………………………………………………. 7
Özel (special) fonksiyonlar; specfun ………………………………………………………………………………. 8
Veri (data) fonksiyonları; datafun …………………………………………………………………………………… 8
Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazıları: …………………………………………………………8
Matlab'da Sembolik Matematik ve Uygulamaları: ……………………………………………………………… 9
Sembolik Matematikte Bazı Komutlar ve Anlamları: …………………………………………………………. 9
sym ve syms komutları: ……………………………………………………………………………………………. 9
pretty komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 9
Harfli ifadeler ve Sadeleştirilmesi: ………………………………………………………………………………. 9
simplify Komutu ……………………………………………………………………………………………………… .9
expand ve factor komutları: ………………………………………………………………………………………. 10
subs komutu: ………………………………………………………………………………………………………… .10
DENKLEMLER ve Çözümleri ……………………………………………………………………………………… .10
solve komut: …………………………………………………………………………………………………………. 10
Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: ……………………………………………………………………………. 10
Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: …………………………………………………………………………. 11
LIMIT ve UYGULAMALARI: ………………………………………………………………………………………… 11
limit Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 11
DİZİLER ve SERİLER ile ilgili Uygulamalar: …………………………………………………………………… 12
symsum komutu: ……………………………………………………………………………………………………. 12
TÜREV ve ilgili Uygulamalar: ……………………………………………………………………………………… 12
diff komutu: …………………………………………………………………………………………………………… 12
INTEGRAL ve ilgili Uygulamaları: ………………………………………………………………………………… 13
int Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 13
DİFERENSİYEL DENKLEM ve ÇÖZÜMLERİ: ……………………………………………………………………. 13
dsolve komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Karmasık Sayılarla islemler: …………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Grafik işllemleri: ………………………………………………………………………………………… 14
iki Boyutlu Grafikler (Düzlemde Grafik): ………………………………………………………………………… 14
plot komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 14
loglog, semilogx, semilogy komutları: …………………………………………………………………………. 16
hold Fonksiyonu ve Kullanımı: ……………………………………………………………………………………. 16
plotyy Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 17
polar Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… .17
Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): …………………………………………………………………………… 17
plot3 Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… 18
Yüzey Grafikleri: ……………………………………………………………………………………………………. 18
iki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarını Tanımlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiği: 18
peaks Fonksiyonu le Kare Matris Oluşturma: …………………………………………………………………. 19
Bazı Özel Garfik Fonksiyonları: …………………………………………………………………………………… 21
Ezplot Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 21
Ezplot3 Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 22
cylinder Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………. 23
sphere Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 23
eval Fonksiyonu : ……………………………………………………………………………………………………. 23
Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim Me Programalama: …………………………………………………. 24
Bazı Grafik isleme Fonksiyonları: ………………………………………………………………………………… 24
Bir Nesnenin Özelliklerini Elde Etme: get ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesnenin Özelliklerini Değiştirme: set ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesneyi Silmek: delete …………………………………………………………………………………………. 24
Grafik Nesneleri ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………. 25
root Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 25
figure Nesnesi ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………… 25
uicontrol Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 25
uimenu Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 26
axes Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 26
image Nesnesi ………………………………………………………………………………………………………. 28
line Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………… 29
rectangle Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 30
patch (yama) Nesnesi ………………………………………………………………………………………………. 30
surface Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 30
Derleme Nedir ve Matlab Dosyaları Nasıl Derlenir? …………………………………………………………… 32


YAZAR: navyboy
Tarih: 8/12/2013, 01:46


güzel paylaşım


YAZAR: JollyJoker
Tarih: 31/12/2015, 08:01


Güzel paylaşım eline sağlık


YAZAR: herakles
Tarih: 8/1/2016, 17:33


puansız olmalı bunlar hep.


YAZAR: keltikli1994
Tarih: 20/2/2016, 15:27


matlab ders notları nereden bulabilirim

[Linki görmek için üye olmanız gerekmektedir]Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.