C örnek program kodları

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 28/10/2009, 14:25

YAZAR: Kübra Dönmez
Tarih: 6/11/2015, 14:19


C dilinde yazılmış 5 adet program

 !  .


YAZAR: hazelnut
Tarih: 6/11/2015, 14:54


klavyeden girilen stringi buyuk harfe çeviren kodu yazınız

#include <stdio>
#include <conio>
#include <ctype>
void main(void)
{
int i;
char str[100];
clrscr();
puts("String giriniz");
gets(str);
for (i=0;*(str+i)!=NULL;i++)
*(str+i)=toupper(*(str+i));
printf("n %s",str);
getch();
}

soru 14

pi sayısını hesaplayan kodu yazınız


#include <stdio>
#include <conio>

void main(void)
{
clrscr();
int isaret=1;
float sonuc=4,i;
for (i=3;i<44445;i+=2)
{
sonuc+=(isaret*=-1)*(float)(4/i);
}
printf("%f",sonuc);
getch();
}


soru 15

4 x 4 lük bir matrisin satır ve sutunlarını toplayan programı yazınız..


#include <stdio>
#include <stdlib>
#include <conio>
void main(void)
{
randomize();
int mat[4][4];
int sut[4];
int sat[4];
int a,b,c,d;
for (a=0;a<4;a++)
for (b=0;b<4;b++)
mat[a]=random(100);
for (a=0;a<4;a++)
{sut[a]=0;
sat[a]=0;
}
for (a=0;a<4;a++)
for (b=0;b<4;b++)
{
sat[a]+=mat[a][b];
sut[b]+=mat[a][b];
}
for (a=0;a<4;a++)
{
printf("%d. sat�r %dn",a,sat[a]);
}
for (a=0;a<4;a++)
{
printf("%d. sutun %dn",a,sut[a]);
}
getch();
}


[b]soru 16

sabit vrilen 20 sayı var . her bir sayının kaç kez tekrarlandığını veren kodu yazınız.


#include <stdio>
#include <stdlib>
#include <conio>
void main(void)
{
int c,i,d,s,dizi[20];
int deg[20][2];
clrscr();
for (i=0;i<20;i++)
{
printf("%d. sayiyi giriniz.:",i+1);
scanf("%d",&dizi[i]);
}
for (i=0;i<20;i++)
{deg[i][0]=0; deg[i][1]=0;}
s=0;
for (i=0;i<20;i++)
{
for (d=0;d<s;d++)
if (deg[d][0]==dizi[i]) break;
if (d<s){ deg[d][1]++;}
else
{
deg[d][0]=dizi[i];
deg[d][1]=1;
s++;
}
}
for (i=0;i<s;i++)
printf(" %d den bulunan adet.: %d n",deg[i][0],deg[i][1]);
getch();
}


soru 17

klavyeden girilen bir stringi ter çeviren fonksiyonu yazınız

#include <stdio>
#include <string>
#include <conio>
void cevir(char *str)
{
char fs[100]="";
int i,d;
d=0;
for (i=0;*(str+i)!=NULL;i++);
for (i=i-1;i>=0;i--)
fs[d++]=*(str+i);
fs[d++]=NULL;
strcpy(str,fs);

}
void main(void)
{
clrscr();
char *p, str[100]="";
puts("stringi giriniz.:");
gets(str);
cevir(str);
puts(str);
getch();
}


soru 18
klavyeden girilen bir stringi uzunluğunu bulmadan karakter karakter ekrana basan programı yazınız


#include <stdio>
#include <conio>
void main(void)
{
clrscr();
char *p, str[100]="";
puts("stringi giriniz.:");
gets(str);
int i;
for (i=0;*(str+i)!=NULL;i++)
printf("%c",*(str+i));
getch();
}


soru 19

klavyeden 10 adet şehir ismi girilecektir. Eğer daha once girildi ise var diyecek ve yeniden girilmesini isteyecek.


#include <stdio>
#include <string>
#include <conio>
void main(void)
{
clrscr();
char sehir[10][10];
char isim[10];
int a,b,c,d,e;
for(a=0;a<10
{
puts("Sehir ismini giriniz");
gets(isim);
for (b=0;b<a;b++)
{
if (strcmp(sehir[b],isim)==0) break;
}
if (b<a) {puts("Aga bu isim var bee");}
else
{strcpy(sehir[a],isim); a++;}

}
for(a=0;a<10;a++)
printf("n %s n",sehir[a]);
getch();
}Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.