I-DEAS programı türkçe eğitim notları

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: huso
Tarih: 1/7/2009, 14:51I-DEAS programı türkçe eğitim notları


2.BÖLÜM
TEMEL ÇİZİM KOMUTLARI


Bu bölümde; I-DEAS programında kullanılan temel çizim komutlarından bahsedilmiştir. Bu komutlar lines, pline circle, rectangle, points, arc, elipse, spline, redislay, zoom, delete, move, copy, offset, rotate, dimension, fillet, make corner, trim/extend, divide at, merge curves, scale, blend fillet, drag, modify ve dynamic orient komutlardır. Bu komutların nasıl kullanıldıklarından örneklerle bahsedilmiştir.

2.1. LINES KOMUTU :
Tek çizgi çizmeye yarar. Line komutunu I-DEAS ikon menüsünden ikonu tıklanarak kullanılabilir. Farenin sağ tuşuna tıklayarak options komutuna tıklanır. Options menüsünde çizginin başlangıç noktası ( start ), bitiş noktası ( end ), uzunluğu ( length ), açısı ( angle ), yatay ( horizontal ) ve dikey ( vertical ) olması ile ilgili iletiler bulunur. Uygun değerler girildikten sonra OK komutu tıklanır. Options menüsü Şekil 2.1 de görülmektedir.


Şekil 2.1 : Options Komutu ve Line Options Menüsü
Uygulama 1 : Aşağıdaki şekli lines komutu ile çiziniz.
Command : lines ( )
Locate start: Çizim ekranında herhangi bir nokta seçilir ( 1 noktasi ).
Locate end : Farenin sağ tuşu ile Options menüsüne girilir.Length: 50, Angle: 0
Locate start : 2 numaralı nokta seçilir.
Locate end : Farenin sağ tuşu ile Options me


3.BÖLÜM
ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNİN OLUŞTURULMASI

Bu bölümde; I-DEAS programında çalışırken kullanmamız gereken işlemler açıklanmaya çalışılmıştır. Bu işlemler koordinat sistemi seçme, çalışma düzlemi seçme, referans düzlemleri, referans çizgileri, referans eğrileri ve referans noktaları seçme gibi işlemlerdir.

3.1.COORDİNATE SYSTEMS

I-DEAS programının kullanıcıları çizimlerini yaparken bir koordinat sistemi kullanırlar. Bu koordinat sistemi çizim yaparken kullanıcılara çok kolaylık sağlar. Tasarıma başlamadan önce çalışma ekranına koordinat sistemi atamak gerekir. Çalışma ekranı Şekil 3.1 de görülmektedir. Çalışma ekranına koordinat sisteminin yerleştirilmiş şekli ise Şekil 3.2 de görülmektedir.Şekil 3.1 : Çalışma ekranı Şekil 3.2 : Kordinat sistemi

Çalışma ekranına koordinat sistemi yerleştirmek için I-DEAS ikon menüsünden ikonu seçilmeli ve çalışma ekranının üzeri fare yardımı ile seçilmelidir.

3.2.SKETCH IN PLACE

Sketch in place komutu çalışmak istenilen yüzeyi seçmek için kullanılır. Bu yüzey koordinat sisteminde bir çalışma yüzeyi olabileceği gibi herhangi bir katı şeklin bir yüzeyide olabilir. I-DEAS ikon menüsünden ikonu seçilmeli ve daha sonra çalışmak istenilen yüzey seçilmelidir. Şekil 3.3 de çalışmak için seçilmiş yüzeyler görülmektedir.
Şekil 3.3 : Çalışma düzlemi ve çalışma yüzeyi

3.3.SKETCH ON WORKPLANE
Sketch on workplane komutu ana çalışma düzlemine geçmemizi sağlar. I-DEAS ikon menüsünden ikonu seçilmelidir.

3.4.REFERENCE PLANE KOMUTU
Reference plane komutu değişik konumlarda çalışma düzlemi seçilmesini sağlar. I-DEAS ikon menüsünden ikonu tıklanarak kullanılabilir. Komut seçildikten sonra farenin sağ tuşuna basılırsa aşağıdaki menü ekrana gelir.

Bu menüde Visible komutu seçildiğinde çalışma düzlemi fare yardımı ile seçilebilir. Three point komutu seçildiğinde fare yardımı ile üç nokta seçilir ve çalışma düzlemi bu noktalardan geçer. Offset surface komutu seçildiğinde katı modelin yüzeylerinden istenilen mesafede yüzeyler atanabilir. Axis planes komutu ile XY, YZ, ZX düzlemlerinde çalışılabilir. Surface tangent komutu ile istenilen yüzeye teğet bir düzlem seçilebilir. Angled surface komutu ile yüzeylere istenilen açılarda düzlemler atanabilir.

Yandaki şekilde XY düzlemize paralel bir düzlem atayalım.Command : Reference plane ( )

Farenin sağ tuşuna basıp Offset surface komutu seçilir. XY düzlemi seçilir ve I-DEAS prompt menüsüne offset’leme mesafesi (20 mm) girilir. Bu işlemler yapıldıktan sonra oluşacak şekil yandaki gibi olacaktır.3.5.REFERENCE CURVE KOMUTU
Reference curve komutu kavisli konumlarda çalışma düzlemi seçilmesini sağlar. I-DEAS ikon menüsünden ikonu tıklanarak kullanılabilir.-> Cimatron -> PDA Görünüm - Ana Sayfa
Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net © 2004 - 2007 All rights reserved.