Soğutma Tekniği

Süt Soğutma Teknikleri

Bütün süt soğutma düzenlerinde sütün ısısı, aradaki bir cidar yardımıyla, cidarın diğer yanındaki soğutucu akışkana aktarılır. Soğutucu akışkan sütün ısısını kendi üzerine alır ve dolayısıyla ısınır. Soğutulmak istenen sütün sıcaklığındaki düşüş ve sütün sıcaklığı ekipman tasarımına da bağlıdır.

Bazı sistemlerde süt, soğutucu akışkanın sıcaklığının birkaç °C üzerine kadar ancak soğutulabilir. Bu sistemlerde soğutma, süt ile soğutucu akışkan arasındaki sıcaklık farkına, soğutma yüzeyinin genişliğine, iki akışkan arasındaki cidarın kalınlığına, cidar malzemesinin niteliğine yani ısı iletim katsayısına, cidarın her iki tarafındaki akışkanın hareketinin Iaminer ve ya türbülans akış olmasına göre değişir.

Süt soğutmada kullanılan farklı sistemler vardır. Bunları basitçe şöyle sıralayabiliriz:

Soğutma Halkaları Yöntemi

Basınçlı şebeke suyu varsa, sıcak süt güğümünün boyun kısmına delikli bir halka geçirilerek soğutma yapılabilir. Bir musluğa bağlı olan hortumun, diğer ucu delikli halkaya bağlanır ve böylece halkanın deliklerinden fışkıran su, güğümün dış yüzünü yalayarak aşağı doğru akar. Bu işlem için buzlu su kullanıldığı takdirde güğümlerin üzerinden akan su altta toplanır ve tekrar buzlu su tankına gönderilerek soğutulup sirküle ettirilir.

Buz Kutulu Soğutma Yöntemi

Toplanan süt az, uzak mesafede ise ve de sütü soğutmak ekonomik olarak uygun değilse, metal buz kapları kullanılabilir. Bu kaplar güğümün ağzına uygun iç kap niteliğindedir ve güğümün hacminin 1/3’ü kadardır. Bu kaplar buz parçalarıyla doldurulup güğüme yerleştirildiğinde sütün sıcaklığı 5-10 C’ye kadar düşürülebilir. Bu yöntem, ülkemizde bazı işletmeler tarafından poşetler içindeki suyun dondurulması ve bu donmuş poşetlerin süt tankının içine atılması biçimde uygulanmaktadır.

Yüzey Soğutucularla Soğutma Yöntemi

Yatay olarak yerleştirilmiş bir dizi boru veya iki ondüleli plakanın kapalı bir hale getirilip içinden soğutucu akışkanın geçirilmesinden oluşur. Eski deyimle ”müberrit” denilen bu aletler yakın tarihe kadar çoğu mandırada kullanılmaktaydı. Sıcak sütün bir kap ve dağıtıcı ile üstten akıtılıp yüzeyi yalayarak aşağıya inerken soğuması ve soğuk sütün bir güğümde toplanması esasına dayanır. Yüzey soğutucuları genellikle açık tiptir. Bu yüzden kullanım sırasında hijyenik önlemleri almak ve işlem sonunda etkili bir temizlik yapmak gerekir.

Daldırma Soğutucular

İmmersiyon soğutucu da denilen, güğüm ölçeğinde (40-50 lt) veya 100- 200 lt dolayında üretim yapan işletmeler için tasarlanmıştır. Soğutucu evaporatör kısmı güğüme daldırılacak şekildedir. Ekovat ve kondensör grubu ise paket haline getirilmiş ve ayrı bir ünite halindedir. Termostatik sıcaklık kontrolü yapılabilir. Güğüme daldırılan evaporatör bölümünde genellikle küçük bir süt karıştırıcısı da vardır. Bu bölüm flexible hortum ve kablo ile soğutucu gruba bağlanmıştır. Isı yalıtımlı özel güğüm ve tankta etkili bir soğutma yapabilir. Soğuma grubu her evde bulunan monofaze elektrikle çalışır. Küçük işletmeler için gayet uygundur.

Süt Soğutma Tankları

Süt soğutma tankları, toplu sütleri soğutmak ve depolamak için kullanılır. Farklı tiplerde; dikey silindirik, yatay silindirik veya yarı silindirik hatta dikdörtgen prizma şeklinde imal edilirler. Dikey silindirikler genellikle tam açılabilir kapaklı ve nispeten küçük kapasiteli, yataylar ise genellikle daha büyük kapasiteli ve menhollüdür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici

Reklam engelleyici eklenti kullandığınızı fark ettik. Muhendisiz.Net web sitesini verimli kullanabilmek için lütfen reklam engelleyiciyi kapatınız.