Mesaj Panosu

Arama sonucunda 8 adet mesaj bulundu
Mesaj Panosu
Yazar Mesaj
  Başlık: Yeni Bir Asansör Projesi
mericucan

Cevap: 0
Gösterim: 3119

MesajForum: Asansör Sistemleri/Projeleri   Tarih: 31/3/2009, 19:18   Konu: Yeni Bir Asansör Projesi
İçindekiler
GİRİŞ 3
Asansör Sistemleri 3
Kumanda Sistemleri 4
Otomatik Kumanda 5
Karşıt Ağırlıklar 5
Güvenlik 6
Tesbih Asansörler 8
1.BÖLÜM 9
INTEL 8255A I/O ÇİPİ 9
Grup A ve Grup B Kontrolleri 9
Port A,Port B ve Port C’nin Genel Tanımı 10
Port A 10
Port B 10
Port C 10
Modların Kullanımı 10
Basic Programlama Dilindeki Kontrol Kelimeleri 12
Tek Bit Set/Reset Özelliği 13
  Başlık: BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ
mericucan

Cevap: 0
Gösterim: 3691

MesajForum: Kaynak & Lehimleme   Tarih: 31/3/2009, 19:14   Konu: BİRLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ÖDEVİ
KONU: İnce Sacların Kaynağı

Kaynak Tanımı : Aynı veya benzer cinsten iki malzemeyi ısı, basınç veya her ikisini birden kullanarak, ilave bir malzeme katarak yada katmadan yapılan birleştirmeye denir.
Sac kalınlığına göre 3mm sınırdır. Et kalınlığı 3mm den küçük saclara ince sac, 3mm den büyük saclara ise kalın sac adı verilir.

Sacların kaynağında önemli olan kaynak ağzının biçiminin seçimidir. Kaynağın nüfuz ettiği yer çok önemli bir noktadır. İstenmeyen gazların etkileşmesi de önlemi sağlamak ikinci bir noktadır. Ayrıca kaynak yapılacak malzemenin kalınlığı arttıkça, bir ön yavlama gerekmektedir.

Kaynak yöntemlerinin uygulanması ile gerçekleştirilecek olan kaynaklı bağlantılarda, parçala çeşitli birleştirme türlerinde karşı karşıya getirilerek konumlandırılırlar, Bağlantıyı oluşturacak bu parçalara kalınlığa ve istenen nufuziyete, hatta uygulanacak kaynak yöntemine göre kaynak ağzı açılması gerekir ve uygulamada kaynak ağız hazırlığı oldukça önemli bir yer tutar, zira kaliteli ağız hazırlığı, kaliteli bir kaynak dikişinin yapılmasının ön koşuludur. Ayrıca bağlantının bulunduğu pozisyon, kaynak yönteminin uygulanmasında özel dikkat gerektirebilir ve her yöntem her pozisyonda uygulanamayabilir. Bu bakımdan, bu bölümde kaynak yöntemlerinin uygulanmasında kullanılan birleştirme türleri, kaynak ağzı hazırlığı ve kaynak pozisyonları detaylı olarak ele alınmaktadır.

Kaynak Ağzı Biçimleri:
  Başlık: ERİTME KAYNAĞINDA ÇEKME VE DİSTROSİYON
mericucan

Cevap: 0
Gösterim: 2264

MesajForum: Kaynak & Lehimleme   Tarih: 31/3/2009, 19:12   Konu: ERİTME KAYNAĞINDA ÇEKME VE DİSTROSİYON
Isıl genleşme ve daralma
Metallerin ısıl genleşmesi ve daralması o kadar alışılmış bir olaydır ki bunlar sız birçok görevin hemen yerine getirilemeyeceğini, birçok mekanizmanın uygun şekilde çalışamayacağını genellikle unuturuz. Lastiklerin tekerlekler üzerine ve gömleklerin miller üzerine sıkı geçirilmeleri, kontrollü şartlar altında çok sık bir şekilde miller üzerine sık bir şekilde uygulanmaktadır. Isıl devre kesiciler, önceden bilinen şekilde genleşen metal şerit ile uygulanmaktadır. Isıl devre kesiciler, önceden bilinen şekilde genleşen metal şerit ile çalışır. Buna karşılık, aynı olay örneğin aşırı ısınmış parçanın genleşip yataklarını sarmasında olduğu gibi problemlere de neden olabilir. Metallerin genleşme ve daralmalarını yöneten fiziksel kanunlar gayet iyi bilinmektedir. Birçok uygulamanın matematik olarak analizini yapmamıza imkan veren çok sayıda veri mevcuttur.
Eritme kaynağı bir ısınma ve soğuma çevrimi içerdiğinden, kaçınılmaz olarak birleştirme işlemi sırasında bağlantının özelliklerini önemli ölçüde etkileyecek ısıl etkiyle oluşmuş boyutsal değişmeler meydana gelir. Maalesef kaynakta mevcut ısıl olayların düzeni basit olmaktan çok uzaktır ve matematik analizi de pek kolay değildir. Diğer taraftan bir kaynaklı bağlantının daralmasını nitelik yönünden tanımlamak mümkündür ve, yıllarca süren gözlemlerle farklı safhaları belirten ampirik veriler elde edilmiştir.
Erime öncesinde ısıtma sonucu oluşan zorlanmış genleşme, örneğin ince levhalarda istenmeyen burkulmalara sebep olabilmekle birlikte, uygulamada esas olarak ısı membaı geçtikten sonraki soğuma sırasında oluşan kendini çekme ile ilgileniriz.
  Başlık: DÖKÜM ve TALAŞLI İŞLEME ÖDEVİ
mericucan

Cevap: 0
Gösterim: 2602

MesajForum: Kalıpçılık & Döküm   Tarih: 31/3/2009, 19:09   Konu: DÖKÜM ve TALAŞLI İŞLEME ÖDEVİ
Parçanın kullanım amacı ve yeri:

Parçamız, mil yataklama elemanı olarak kullanılır. Kullanım yeri ve amacı gereği, herhangi bir yöne ötelenebilen milleri destekleyici yatak görevini yapar.

Döküm Malzemesi:

Döküm malzemesi olarak, dökme çelik uygun görülmüştür. Parçamızın kullanım yeri ve amacı doğrultusunda, dökme demirin, çeliğe göre daha uygun olduğu gözlenmiştir. Özellikle mil yatağı ve yataklama bölgesinde aşınma dayanımının yüksek olmasının beklenmesi ve çalışma sıcaklığının yüksek değerlerde olmaması, dökme demir malzemesinin seçilmesinin daha uygun olduğunu göstermektedir.

Dökme demirin çeliğe göre avantajları:

• Aşınma dayanımı daha yüksektir.
• Talaşlı işlenmeye daha yatkındır
• Titreşim sönümleyici özelliği vardır.
• Sıvı halde iken daha akışkan olması nedeniyle dökümü daha kolaydır
• Çelikten daha ucuzdur

Dökme demirin çeliğe göre dezavantajları:

• Gevrek bir malzemedir. Darbe dayanımı düşüktür, darbeli çalışmalar için uygun değildir.
• Yüksek sıcaklık dayanımı daha düşüktür.


Bizim için önemli olan aşınma dayanımı, talaşlı işlenebilme özelliği, dökümünün kolaylığıdır. Bu yüzden dökme demir uygundur.


DÖKME DEMİR

• Kır dökme demir (KDD)
• Sfero dökme demir
• Temper döküm
• Sert döküm

%2 ila %4 arasındaki oranlarda karbon içeren demir karbon alaşımı, “dökme demir” olarak adlandırılmaktadır. Dökme demir, “Kupol” denilen ocaklarda üretilir.
  Başlık: DÖKÜM ÖDEVİ
mericucan

Cevap: 0
Gösterim: 3016

MesajForum: Kalıpçılık & Döküm   Tarih: 31/3/2009, 19:07   Konu: DÖKÜM ÖDEVİ
BAŞLANGIÇ:

İlk olarak imali istenen parçanın teknik resmi çizilir. Bu parça döner mil yatağı veya hareketli bir parçada menteşe görevi alabilmektedir. Parçanın imali için dökme demir uygundur. Nedeni, ortalama düzeyde mukavemet şartları sağlaması ve özellikle titreşim sönümleme özelliğidir. Eğer parçanın maruz kaldığı gerilmeler yüksekse döküm çeliği malzeme olarak seçilebilir. Bu durumda mukavemet özellikleri daha iyi olacaktır. Döküm yöntemi olarakta kum kalıba döküm uygulanacaktır. Parçanın bulunacağı ortam çok sıcak olmamakla birlikte mildeki olası sürtünmelerden dolayı parça yüzeyinde daha yüksek sıcaklıklar görülebilir. Parçaya ağırlıklı olarak eğme ve burulma gerilmeleri etki eder.

MODEL İMALİ:

Bu parçanın döküm yoluyla imal edilebilmesi için kalıpta izinin çıkarılması gerekir. Bu da modelle sağlanır. Bu modelin resmi ekde verilmiştir.Model malzemesi olarakta bu parçadan fazla miktarda üretilmeyeceği düşünülürse tahta
malzeme daha uygundur (özellikle maliyet açısından). Model hazırlanırken kendini çekme payı ve talaşlı işleme payları dikkate alınmalıdır. Ayrıca gerekli yerlere verilen küçük eğimlerle modelin kalıptan kolayca çıkması sağlanır.


KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

Kullanılacak metal kupal ocağında veya herhangi bir potalı ocakta ergitilir. Döküm işlemi içinde ergiyiği kalıba boşaltabilmek için bir pota, kalıplama bittikten sonra gaz geçirgenliğini sağlaması istenen kalıbta boşluklar yaratmak için bir şiş, ergiyiğin kalıptan taşmasını engellemek için ağırlıklar, maçaları pişirmek için bir fırın, kalıbın taşınmasında kullanılacak alt ve üst dereceler, kalıptaki kumu sıkıştırabilmek için tokmak veya dengi bir alet gereklidir.KALIPLAMA AŞAMALARI:
1) Alt Kalıbın Hazırlanması:

Alt kalıbı hazırlamak için model yarısı derece içine bölme yüzeyi alta gelecek şekilde konur. Modelin üzerine sonradan kolay çıkarılabilsin diye grafit tozu serpilir. Bunların üzerine bağlayıcı maddeler içeren kalıp kumu 5-10 cm kalınlıkta konur ve kum modeli şeklini tam alabilsin diye sıkıştırılır. Üzerine kalıp doluncaya dek doldurma kumu konur ve yeniden sıkıştırma yapılır. Böylece alt kalıp hazırlanmış olur.Bitmiş alt kalıbın resmi sayfa 8’dedir.

2) Üst Kalıbın Hazırlanması:

Üst kalıbı hazırlamak için hazırlanmış olan alt kalıb 180˚ çevrilir. Elimizdeki ikinci model yarısı diğerinin üzerine oturtulur ve üst derece yerleştirilir. Modelin üzerine grafit tozu serpilir. Farklı olarak yolluk ve çıkıcı yerlerine birer çubuk yerleştilir. Yolluk direk parçaya verilmez, bir kanalla bağlanır.Böylece kalıp boşluğunun yapısının dökülecek ergiyiğin basıncından zarar görmesi engellenir. Yolluk girişinde de bataklık oluşturulur. Çıkıcı ise parçanın en yüksek yerine
 
1. sayfa (Toplam 2 sayfa) Sayfa: 1, 2  Sonraki » | Hepsini Gör
Tüm saatler GMT +3 Saat
Forum Seçin:  

Kod Çalışma Süresi = 0.1641 saniye, SQL Sorgu Adedi = 20, GZIP = Kapalı Hata denetimi = Kapalı,
Powered by phpBBPano Güvenliği

145924 Saldırı girişimi engellendi