Hoş Geldin, Mühendis!

Tüm mühendislerin ve mühendis adaylarının yer aldığı forum sayfamıza kayıt olmalısınız. Kayıt olduktan sonra tüm ders notlarına, teknik dokümanlara erişim sağlayabilecek, sorularınızı sorup cevaplar verebileceksiniz. Sitemiz tamamiyle ücretsiz olmakla birlikte Mühendis Puanı sistemi uygulamaktadır.

Bilgi paylaştıkça çoğalır.

Premium Abonelik 📢

Premium abonelik ile sitemizi reklamsız gezebilir, dosyaları sınırsızca indirebilirsiniz.

Daha Fazlası

[Muhendisiz.NET] Tekrar Sizlerleyiz! 🎭

Mühendisiz.NET sitesi forum ve blog sayfası olarak tekrar yayın hayatına başladı. 🤩 Sizlerde forum sayfamıza üye olabilir ve mühendis topluluğumuza katılabilirsiniz.

Daha Fazlası

Mühendis Puanı Sistemi🏆

Bilgi paylaştıkça çoğalır felsefesini benimsemiş olmamız nedeniyle Mühendis Puanı sistemini uygulamaya aldık. Dökümanları indirebilmek için bazı paylaşımlarda bulunmalısınız. 📨

Daha Fazlası
  • Dosya indirebilmek için 2 Mühendis Puanına ihtiyacınız var. Konuya yorum atarak 1 MP Not paylaşarak 6 MP kazanırsınız.
    Bilgi Paylaştıkça Çoğalır. (Mühendislik Puanı (MP) Nedir?)
  • Mühendis Puanı kazanmaya vakti olmayanlar için ücretli premium üyelik sistemi aktif edilmiştir.
    (Premium Üyelik SATIN AL)

Yazlık sitelerde çevre danışmanlığı Nasıl oluyor?

Kirkbir

Mühendis
Katılım
8 Ara 2022
Mesajlar
100
Mühendis Puanı
238
Merhaba Arkadaşlar,

4 tane yazlık site ile sözleşme imzalicaz.Arıtma ve danışmanlık firmasıyız .Yarın keşif için gidicez.Yazlık sitelerde neleri yönetimdeki yetkililere sorabilirim ? Ben biraz araştırma yaptım .Eksiğim varsa ya da yanlış bildiğim varsa ekleyebilir misiniz? Bu arada gideceğimiz yazlık siteler arıtmalari olan ama arıtmaya dair proje onayı ya da onay muafiyeti olmayan yerler.

1.Proje Onay Muafiyet alabileceğim 27 nisan 2004 tarihinden önce yapıldığını kanıtlayabilecek bir belge(su faturası,elektrik faturası,yapı kullanım belgesi) var mı diye sorucam.
2.Eğer proje onayından muaf olamıyorsa Proje Dosyası hazırlanıcak.İl Müdürlüğü'ne sunulup onay alınacak
3.Onay alındıktan sonra Uygunluk başvurusu ve uygunluk alındıktan sonra gfb başvurusu yapılacak.
4.Eğer kanala bağlanabiliyorsa Atıksu konulu Çevre İzni almasına gerek yok.
5.İç tektik için evsel atıklarını,bitkisel atıklarını nasıl bertaraf ettiğine dair bilgiler edinicem.

Bu bildiklerim doğru mu ya da dikkat etmem gereken başka neler vardır yardımcı olursanız sevinirim.Bir de Çevre İznin Lisans Yönetmeliği,Numune Alma Tebliğinden başka incelemem gereken yönetmelikler nelerdir?
 

Kirkbir

Mühendis
Katılım
8 Ara 2022
Mesajlar
100
Mühendis Puanı
238
Cevap :

BEN epeydir ÇED ile ilgilenmiyorum FAKAT; ÇED RAPORLARI, sitelerin yapımından önce alınmıyormu?. yapılan şeyin görüşümü oluyor?? ayrıca Çed yönetmeliğinin ek-2 de; "33- (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Toplu konut projeleri (200 konut ve üzeri)" diyor. sizinki 170.
belgeyi şu şekilde alabilirsiniz;
1-KAT MÜLKİYETİ KANUNU;
BEŞİNCİ BÖLÜM
Anagayrimenkulün Yönetimi
"A) Genel kurul: Madde 27 – Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartiyle, bu kurul tarafından kararlaştırılır." denilmektedir.
sitedekiler bir araya gelerek genel kurul yapacak ve site yönetimi oluşturacaklar. oluşmuşsa genel kurul defterlerinden fotokopi çekerek götürün.


SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
Evsel Nitelikli Atıksular İçin Deşarj Standartları
Madde 32 - (Değişik:RG-13/2/2008-26786)
Evsel nitelikli atıksu kaynaklarından doğrudan ve/veya kentsel arıtma tesislerinden arıtılmış olarak çıkan suların alıcı ortama deşarjında istenen standart değerler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 21’de verilmiştir.
Evsel nitelikli atıksular kirlilik yüklerine göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
a) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 5-120 kg/gün arasında (Eşdeğer nüfus 84 - 2000 arasında).
b) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 120-600 kg/gün (Eşdeğer nüfus 2000 -10 000 arasında).
c) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 600-6000 kg/gün (Eşdeğer nüfus 10 000-100 000 arasında).
d) Kirlilik yükü ham BOİ5 olarak 6000 kg/gün’den büyük (Eşdeğer nüfus 100 000 veya daha fazla).

Nüfusu 2000’den az olan yerleşim yerlerinin; otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi, yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atıksuları hariç, evsel nitelikli atıksuları için, yerleşim yerinin çevresel ve sosyoekonomik özellikleri dikkate alınarak çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşılayacak şekilde İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce uygun görülecek arıtma ve/veya bertaraf yöntemleri uygulanır.

Nüfusu 84 kişinin altında olan otel, motel, tatil köyü, tatil sitesi ve yazlık siteler ve sanayi tesislerinin evsel atık suları 19/3/1971 tarihli ve 13783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lağım Mecrası İnşaası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplanır ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine verilir.
Evsel Atık sularını sızdırmaz nitelikteki fosseptikte toplayan ve vidanjör vasıtası ile atıksu altyapı tesislerine veren atıksu kaynakları, Atıksu Yönetimleriyle yaptıkları protokolü ve vidanjörle atıksu bertarafı sonucunda aldıkları belgeleri beş yıl süreyle saklamak ve denetimler sırasında görevlilere beyan etmek zorundadırlar.

Alıcı ortama atıksu deşarjı olan kurum, kuruluş ve işletmeler için çevre izni
MADDE 37 - (Başlığıyla birlikte değişik:RG-30/3/2010-27537) (2)
Her atıksu deşarjı için bu Yönetmelik çerçevesinde idarenin istediği çıkış suyu kalitesinin ve diğer şartların sağlanması koşuluyla, alıcı ortama her türlü evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların doğrudan deşarjı için idareden çevre izni alınması mecburidir.
Çevre izni alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu Yönetmeliğin Ek-3C’sinde yer alan “Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi”, bu Yönetmelik uyarınca çıkarılan tebliğde belirtilen usule göre doldurulur.

Atıksu Bağlantı İzni ve Belgesi
Madde 44 - Bir şehir ve/veya sanayi bölgesinde parsellerin, kurum, kuruluş ve işletmelerin atıksularını atıksu altyapı tesislerine bağlayabilmeleri, atıksu altyapı tesisleri yönetimince verilecek olan atıksu bağlantı iznine tabidir. Atıksu bağlantı izni, evsel atıksuların yazılı bir belge karşılığında; endüstriyel ve karışık atıksuların ise düzenlenecek bağlantı kalite kontrol izin belgesindeki koşulları sağlaması halinde, atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından verilen izindir. Bağlantı kalite kontrol izni; atıksu altyapı tesisleri yönetimi tarafından, endüstriyel atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantı şartlarını belirleyen bağlantı kalite kontrol izin belgesi ile verilir. Bu izin ve belgeler 45, 46, 47 ve 48 inci maddelerde açıklanan hususlara uyulması şartıyla verilir.
 

Son kaynaklar