termodinamiğin ikinci yasası

  • Soğutma fotoğrafı

    Termodinamiğin Kanunları

    Termodinamiğin genel anlamda 4 kanunu vardır. Termodinamiğin sıfırıncı kanunu, 1. kanunu, 2. kanunu ve 3. kanunu. Bu kanunlar ile soğutma…