MATLAB DERS NOTLARI

Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon Görüntüle

YAZAR: Replica
Tarih: 30/5/2010, 23:56Matlab Ders Notlarý
ÝÇÝNDEKÝLER
KONULAR Sayfa No

Matlab'ýn Genel Yapýsý : …………………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Matematiksel iţlemler: ………………………………………………………………………………… 1
Matlab'da Temel Kavramlar: ………………………………………………………………………………………. 2
Anahtar Kelimeler: : …………………………………………………………………………………………………. 2
Deđiţkenlere Deđer Atama: : ……………………………………………………………………………………… 2
Matlab'da Dizi (Matris) islemleri: : ………………………………………………………………………………… 3
Dizilerin Deđerlerinin Deđiţtirilmesi ve Düzenlenmesi: ……………………………………………………… 3
Özel Dizi (Matris) Oluţturan Bazý Fonksiyonlar: ………………………………………………………………. 3
Matris islemleri: ……………………………………………………………………………………………….……… 4
Matrisler le ilgili Bir Uygulama; Lineer Denklem Sistemlerinin Çözümü: ………………………………. 5
Matlab'da Programlama ………………………………………………………………………………………….… 5
Matlab'da Kullanýlan Bazý Komut ve Deyimler: input, disp, fprintf …………………………………………. 5
Karar Verme ve Dallanma: …………………………………………………………………………………………. 6
if ţartlý deyimi: ………………………………………………………………………………………………….……. 6
switch end Deyimi: …………………………………………………………………………………………….…… 6
Matlab'da Tekrarlý islemler ve Döngüler ………………………………………………………………………… 6
for Döngüsü: ……………………………………………………………………………………………………….…. 6
while Döngüsü: ………………………………………………………………………………………………………. 7
MATEMATÝKSEL iŢLEMLER ………………………………………………………………………………………. 7
TEMEL MATEMATÝK FONKSÝYONLAR …………………………………………………………………………. 7
Temel (elemantary) fonksiyonlar; elfun ……………………………………………………………………………. 7
Özel (special) fonksiyonlar; specfun ………………………………………………………………………………. 8
Veri (data) fonksiyonlarý; datafun …………………………………………………………………………………… 8
Metin (karakter dizisi) (string) fonksiyonlardan bazýlarý: …………………………………………………………8
Matlab'da Sembolik Matematik ve Uygulamalarý: ……………………………………………………………… 9
Sembolik Matematikte Bazý Komutlar ve Anlamlarý: …………………………………………………………. 9
sym ve syms komutlarý: ……………………………………………………………………………………………. 9
pretty komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 9
Harfli ifadeler ve Sadeleţtirilmesi: ………………………………………………………………………………. 9
simplify Komutu ……………………………………………………………………………………………………… .9
expand ve factor komutlarý: ………………………………………………………………………………………. 10
subs komutu: ………………………………………………………………………………………………………… .10
DENKLEMLER ve Çözümleri ……………………………………………………………………………………… .10
solve komut: …………………………………………………………………………………………………………. 10
Bir Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: ……………………………………………………………………………. 10
Çok Bilinmeyenli Denklem Çözümleri: …………………………………………………………………………. 11
LIMIT ve UYGULAMALARI: ………………………………………………………………………………………… 11
limit Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 11
DÝZÝLER ve SERÝLER ile ilgili Uygulamalar: …………………………………………………………………… 12
symsum komutu: ……………………………………………………………………………………………………. 12
TÜREV ve ilgili Uygulamalar: ……………………………………………………………………………………… 12
diff komutu: …………………………………………………………………………………………………………… 12
INTEGRAL ve ilgili Uygulamalarý: ………………………………………………………………………………… 13
int Komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 13
DÝFERENSÝYEL DENKLEM ve ÇÖZÜMLERÝ: ……………………………………………………………………. 13
dsolve komutu: ………………………………………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Karmasýk Sayýlarla islemler: …………………………………………………………………………. 14
Matlab'da Grafik iţllemleri: ………………………………………………………………………………………… 14
iki Boyutlu Grafikler (Düzlemde Grafik): ………………………………………………………………………… 14
plot komutu: …………………………………………………………………………………………………………. 14
loglog, semilogx, semilogy komutlarý: …………………………………………………………………………. 16
hold Fonksiyonu ve Kullanýmý: ……………………………………………………………………………………. 16
plotyy Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 17
polar Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… .17
Üç Boyutlu Grafikler (Uzayda Grafik): …………………………………………………………………………… 17
plot3 Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………… 18
Yüzey Grafikleri: ……………………………………………………………………………………………………. 18
iki Boyutlu Düzlemin Koordinatlarýný Tanýmlayan Matris ve meshgrid Fonksiyonu ve Yüzey Grafiđi: 18
peaks Fonksiyonu le Kare Matris Oluţturma: …………………………………………………………………. 19
Bazý Özel Garfik Fonksiyonlarý: …………………………………………………………………………………… 21
Ezplot Fonksiyonu: …………………………………………………………………………………………………. 21
Ezplot3 Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 22
cylinder Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………. 23
sphere Fonksiyonu: ………………………………………………………………………………………………… 23
eval Fonksiyonu : ……………………………………………………………………………………………………. 23
Grafik Nesneleri ve Grafiksel Arabirim Me Programalama: …………………………………………………. 24
Bazý Grafik isleme Fonksiyonlarý: ………………………………………………………………………………… 24
Bir Nesnenin Özelliklerini Elde Etme: get ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesnenin Özelliklerini Deđiţtirme: set ………………………………………………………………………. 24
Bir Nesneyi Silmek: delete …………………………………………………………………………………………. 24
Grafik Nesneleri ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………. 25
root Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 25
figure Nesnesi ve Özellikleri: ……………………………………………………………………………………… 25
uicontrol Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 25
uimenu Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 26
axes Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………. 26
image Nesnesi ………………………………………………………………………………………………………. 28
line Nesnesi …………………………………………………………………………………………………………… 29
rectangle Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………. 30
patch (yama) Nesnesi ………………………………………………………………………………………………. 30
surface Nesnesi ……………………………………………………………………………………………………… 30
Derleme Nedir ve Matlab Dosyalarý Nasýl Derlenir? …………………………………………………………… 32


YAZAR: navyboy
Tarih: 8/12/2013, 01:46


güzel paylaţým


YAZAR: JollyJoker
Tarih: 31/12/2015, 08:01


Güzel paylaţým eline sađlýk


YAZAR: herakles
Tarih: 8/1/2016, 17:33


puansýz olmalý bunlar hep.


YAZAR: keltikli1994
Tarih: 20/2/2016, 15:27


matlab ders notlarý nereden bulabilirim

[Linki görmek için üye olmanýz gerekmektedir]Tüm saatler GMT +3 Saat


Full versiyon GörüntülePhpbb PDA Görünüm
Muhendisiz.net Tarafindan Yazilmistir.
Writed by muhendisiz.net Š 2004 - 2007 All rights reserved.